България

Над 3000 са издадените разрешения за работа на непълнолетни от началото на годината до май, отчита Инспекцията по труда

  14.06.2024 10:30             
Над 3000 са издадените разрешения за работа на непълнолетни от началото на годината до май, отчита Инспекцията по труда

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) регистрира ръст на издадените разрешения за работа на непълнолетни за първите пет месеца на 2024 г. За този период са отчетени 3404 разрешения, от които 3304 за граждани от 16 до 18 г. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството във връзка със Световния ден срещу детския труд - 12 юни. Най-много разрешения са предоставени в областите Бургас, Варна, Пловдив, София град, Софийска област и Благоевград. За същия период на миналата година издадените разрешения на непълнолетни работници е бил 2545. Най-често непълнолетни се наемат в хотелиерството, ресторантьорството и търговията през дългата лятна ваканция, посочват още Инспекцията.  

Непълнолетните могат да бъдат наети на работа само след предварително разрешение от Инспекцията по труда. Наемането на непълнолетни лица без такова разрешение се счита за престъпление. При установяване на такова нарушение се уведомява прокуратурата за започване на наказателно производство, предупредиха от ГИТ. Непълнолетните работят при облекчени условия на труд. Те имат право на удължен отпуск от поне 26 дни, подчертаха още от Инспекцията. Непълнолетните не могат да полагат тежък физически труд, както и да извършват работа, свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти и която създава риск за тяхното физическо и психическо развитие. Работното време за тях е 35 часа седмично при петдневна работна седмица, за което следва да получават минимум минималната работна заплата. Забранено е полагането на извънреден и нощен труд. За лицата, ненавършили 16 г., нощен е трудът, положен от 20:00 ч. до 06:00 ч. сутринта, напомниха още от ГИТ.

Преди започване на работа младежите трябва да получат екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, копие от уведомлението за регистрацията му в Националната агенция за приходите (НАП) и длъжностна характеристика. Без регистриран в НАП трудов договор работодателят няма право да допуска работещия до работното му място. Липсата на трудов договор създава риск за трудовите и осигурителните права на работещите, информираха от ГИТ.

Световният ден срещу детският труд се отбелязва от 2002 г. с решение на сесията на Международната организация на труда (МОТ) в подкрепа на действията на световната общественост за забрана на детския труд, сочи информация на отдел „Справочна“ на БТА. Съгласно доклад, публикуван на 18 май 2022 г. от МОТ и Фонда на Организацията на обединените нации за подпомагане на децата - УНИЦЕФ, над 160 млн. деца в света на възраст от 5 до 17 г. са обект на детски труд. Половината от тях упражняват опасни форми на труд. Мотото на деня за 2024 г. е: "Да сложим край на детския труд".

През тази година по повод 12 юни ще се отбележи и 25-ата годишнина от приемането на Конвенция № 182 на Международната организация на труда относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд (1999 г.). През 2020 г. тази Конвенция става първата, ратифицирана от всички държави членки, добавиха от ГИТ.  

Източник:БТА

Я.С.