Свържете се с нас

Управител:
Георги Александров
тел.:
e-mail: editor@konkurent.bg

Редактори:
Павлина Пецева
тел.: 087/ 7555610

тел.: 0887335544
e-mail: editor@konkurent.bg

Репортери:
Венера Върбанова
e-mail: novini@konkurent.bg
тел.: 0887335544

Спорт:
Емил Дамянов
тел.: 0888230999

e-mail: novini@konkurent.bg

Реклама:
Мариана Димитрова
тел.: 0878111811
e-mail: reklama@konkurent.bg
e-mail: dimitrova@konkurent.bg

Отговорен секретар:
Явор Иванов
e-mail: office@konkurent.bg

Счетоводно и адм. обслужване:
Камелия Тодорова
тел.: 0877202227
e-mail: pari@konkurent.bg

Монтана:
Светла Иванова
тел.: 0878807787
e-mail: traslieva@mail.bg

Козлодуй:
Румяна Георгиева
тел.: 0893323501
e-mail: rumi_mi@abv.bg