Обяви Събития

СУ "Козма Тричков"-Враца обявява прием в 5 клас за учебната 2024/2025 година

  07.06.2024 10:20             
СУ \

Средно училище "Козма Тричков"-Враца обявява прием в 5 клас за учебната 2024/2025 година.

3 паралелки, 78 ученици, за които са осигурени: 

- Съвременна и иновативна образователна среда;
- Едносменен режим на обучение;
- Възможности за избираема подготовка и занимания по интереси;
- Целодневна организация на учебния ден.

/При желание на родителите/

График на дейностите по приема на учениците:

Подаване на документи:  24 – 25 юни 2024 г. вкл.

Обявяване на резултатите от първи етап на класиране: до 27 юни 2024 г.

Записване на класираните ученици: 28 юни – 01 юли 2024 г.

Обявяване на свободни места за втори етап на класиране: до 02 юли 2024 г.

Подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 03 – 04 юли 2024 г. вкл.

Обявяване на резултатите от втори етап на класиране: до 05 юли 2024 г.

Записване на класирани ученици на втори етап на класиране: 08 – 09 юли 2024 г.

ПМ-С