Събития

Главен инспектор търсят в областна дирекция по безопасност на храните, Враца

  28.04.2024 09:00             
Главен инспектор търсят в областна дирекция по безопасност на храните, Враца

Главен инспектор търсят в отдел „Контрол на храните“ на Областната дирекция по безопасност на храните, Враца. Основните задължения по длъжностна характеристика включват контрол за спазване на хигиенните изисквания в обектите за производство и търговия със суровини и храни, контрол на храни и добавки в храни, контрол върху материали и предмети предназначени за контакт с храни при условията и реда на Закона за храните и нормативните актове за прилагането му.

Необходимите компетентности за длъжността длъжност главен инспектор в отдел „Контрол на храните“ включват аналитична компетентност за обработване и анализ на информация, ориентация за постигане на високи резултати, професионална и дигитална компетентност, фокус към потребителя, комуникативност и умения за работа в екип.

Кандидатите трябва да имат образователна степен Бакалавър, минимум 2 години опит. Минималния размер на предлаганата заплата е 933 лева.

Документите за участие в конкурса се подават до 29 април часа.