Събития

В община Козлодуй проведоха среща по Проект: „Играем, учим се и заедно растем” СНИМКИ

  15.04.2024 16:00             
В община Козлодуй проведоха среща по Проект: „Играем, учим се и заедно растем” СНИМКИ
  ЛР

Преди дни в сградата на администрацията се проведе работна среща по международния проект, финансиран за 977 799 лева. Участваха зам.-кмета Зорница Симеонова; директори и учители на детски градини от община Козлодуй и Мизия и представители на общинска администрация.  Проектът стартира през април 2022 и се очаква да приключи през май 2024 година. Чрез дейностите се предоставя подкрепа на деца 0-6 години и техните семейства от уязвими групи, чрез създаване на пет функционално свързани хъба, които предоставят комплекс от здравни, образователни и социални услуги, включително подпомагат активното включване на местната общност за 320 деца, 100 родители, настойници или обгрижващи лица. Изгради се нов хъб в кв. „Янтра“ в Козлодуй, предоставящ комплекс от функционални услуги, допринасящи за повишаване на качеството на живота, социалното включване и ранното детско развитие на деца от уязвимите групи. С сградата на община Мизия също се ситуира хъб по проекта, в детска градина „Звънче“, Козлодуй и началното училище в града се изградиха спортни и образователни площадки за игра. Осъществяват се и услуги за ранно детско развитие.

Партньори на община Козлодуй са община Мизия, исландска неправителствена организация, сдружение от Габрово. По време на срещата бе представена възможност за партньорство за прилагане на интегрирани модели на образователни, здравни и социални услуги за ранно детско развитие с фокус върху ромските общности.

Координатор на проекта е Светла Пенева, председател на Управителния съвет на Сдружение "Социален диалог" 2001 - гр. Габрово. На срещата присъства и Диана Паунова, която подпомага логистично дейностите.