Събития

Проведе се заседание на Общинския съвет в Козлодуй СНИМКИ

  02.04.2024 16:00             
Проведе се заседание на Общинския съвет в Козлодуй СНИМКИ

Програма за управление на община Козлодуй за 2023-2027 г. беше приета на редовно заседание на Общинския съвет, проведено преди дни. Одобрени бяха също и две предложения за нов Етичен кодекс за поведението на общинските съветници и за създаване на временна комисия и определяне на нейните членове за изработване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за 2023-2027 г. Съветниците утвърдиха и вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет, Козлодуй. Бяха одобрени и 15 предложения от Ивалина Банова заместник-кмет на община Козлодуй. Предложенията бяха за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност, актуализация на бюджета на община Козлодуй за 2024 г. в частта капиталови разходи, намерения на община Козлодуй за кандидатстване с проекти по програми на Европейския съюз и Национални програми през тази година. Одобрен е нов годишен Общински план за младежта, статут на общинските жилища, както и доклад за оползотворените средства през миналата година за пенсионерските клубове. Съветниците разгледаха и приеха отчети за 2023-та за изпълнение на актовете на ОбС, за изразходените средства по план сметката за чистота, по младежки, културен, екологичен и спортен календар, както и сумите ползвани за Ботеви дни през миналата година. Одобри се и годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Козлодуй за периода 2021-2027 г.Четири български ученически отбора стигнаха до европейските финали на олимпиадата по статистика
В Община Мизия се проведе празник на буквите
Задържаха мъж, потрошил с камъни „Ауди“
Пламна терасата на 82-годишен дядо в Лом
Обраха наследствения дом на софиянец в Крива бара
Днес се навършват 103 години от потъването на "Титаник"