Събития

Терен от 1 кв.м. се отдава под наем в Криводол

  18.03.2024 14:30             
Терен от 1 кв.м. се отдава под наем в Криводол
  bnr.bg

Обявиха публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на терен от 1.00 кв.м., за поставяне на една машина - боксова круша в Криводол, научи „Конкурент“.

Началната тръжна месечна наемна цена за терена е 50 лева, като търгът ще се проведе на 4-ти април от 9 часа в заседателната зала на община Криводол. В случай, че документи за участие в публичния търг са подадени от повече кандидати, а на търга се яви само един кандидат, търгът се отлага за 11 часа на същия ден и ако в този час не се яви друг кандидат, явилият се кандидат се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от първоначално обявената.

Срокът за приемане на заявления за участие в публичния търг с явно наддаване е до 3-ти април в 17 час, като заявленията и придружаващите ги документи за участие се подават в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани.

За контакти: Община Криводол, ул. „Освобождение” 13, телефон 0879516531