Събития

Приеха бюджета на община Грамада за 2024 година

  29.02.2024 17:00             
Приеха бюджета на община Грамада за 2024 година

Общинските съветници приеха предложения от кмета на населеното място Милчо Башев бюджет за 2024 година с пълно мнозинство.  5 386 813  лв. ще е бюджетът, с който Община Грамада ще разполага през 2024 година. Приходите за делегирани от държавата дейности възлизат на почти 3 милиона лева. Планираните данъчни приходи са в размер на 151 000 лв., а неданъчните приходи - 399 500 лв. Преходния остатък от 2023 година е в размер на малко над 800 000 лв., в това число с целеви характер 809 883 лв. Предоставени трансфери от Министерство на регионалното развитие и благоустройство са в размер на 43 243 лв., във връзка с изготвяне на Общ устройствен план на Община Грамада. Трансферите във връзка с реализирането на различни програми за временна заетост, приемна грижа и социални програми по Закона за личната помощ са в размер на малко над 500 хиляди лева.

За местните дейности разходите са в размер на 2 395 014 лева, като от тях за образование  са заложени 12 хиляди лева, за култура и спорт 20 хиляди лева. Финансови средства за обществено значими мероприятия ще получат 6 села, читалищата определени по стандарт, а футболен клуб "Христо Ботев" ще получи 20 хиляди лева от местни приходи.