Събития

Бедняци останаха без помощи, отказали обществено полезен труд

  01.03.2024 06:00             
Бедняци останаха без помощи, отказали обществено полезен труд

На 148 бедни от област Монтана са останали без помощи през миналата година, тъй като са отказали да положат задължителните по закон часове обществено полезен труд, съобщават от Регионална дирекция „Социално подпомагане“. 

Според  Закона за социално подпомагане хората, които получават  помощи от държавата са длъжни да полагат общественополезен труд в рамките на 40 часа месечно, т.е. пет работни дни. Общините имат  списъци с тези мъже и жени  и ги включват в групи. Най-често хората  чистят общински терени. Ако някой от тях не се яви на работа, или откаже да изпълни разпореждането, остава без пари.

Общо 2215 лица и семейства от област Монтана са подпомогнати с месечни социални помощи през миналата година. 

Най-голям е броят им в община Вълчедръм – 434 и Лом – 428.