Събития

Община Враца си търси главен инспектор

  27.02.2024 06:00             
Община Враца си търси главен инспектор

Община Враца обяви свободно работно място за главен експерт в дирекция "Местни данъци и такси", научи „Конкурент“.

Бъдещият главен инспектор ще трябва да организира процеса по ежедневното събиране и отчитане на приходи от местни данъци и такси в общината. Прогнозира и отчита изпълнението на местния бюджет в частта на местните данъци и такси. Възлага производствата по установяване по данни от декларации и други.  

Изискваната минимална степен на завършено образование е бакалавър с 2 години професионален опит и IV младши ранг.

Минималната основна заплата е 933 лева, като при определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата.

Конкурсът ще се проведе на два етапа - тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервю, като крайният срок за подаване на документи е 5-ти март в 17 часа.