Събития

Започнаха разширението на КОЦ-Враца

  21.02.2024 15:47             
Започнаха разширението на КОЦ-Враца

Изливат 300 кубика бетон в бункера на втория линеен ускорител в КОЦ-Враца, научи „Конкурент“. Бетоновозите бяха от сряда сутринта в двора на Лъчелечебния център, където точно в 8.15 часа започна изграждането на дебелите от метър и половина до 3.32 метра стени на специалното съоръжение. Стените на бункера се изграждат със специален за целта бетон В-30.

Целта на ръководството на обекта е скоростно да се завърши грубия строеж на бункера с лабиринт за монтаж на втория линеен ускорител. Ще бъде сменено и предназначението на съществуващите помещения в сградата на кота-4.00 и преустройството на някои от тях, за да се осигури управлението на линейния ускорител и реализация на медицинската технология „Лъчетерапия“.

За функционирането на новия линеен ускорител на кота -4 ( сутерен) ще се обособят нови помещения - процедурно помещение с лабиринт; техническо; командно; предверие; две съблекални за пациентите и помещение за сървър, ел.табло и UPS.

Уникалното в строително-техническите характеристики на бункера са дебелините на стените осигуряващи надеждна лъчезащита. Лабиринтът е с дебелина на стената - 150 см., командно помещение е с дебелина на стената - 240 см., техническото помещение е от 240 до 307 см., анатомо-томографското планиране е от 265 до 332 см., а таванът на бункера е плоча с дебелина от 160 до 200 см.

Линейният ускорител (LINAC от LINear ACcelerator) е устройство, най- често използвано за външно облъчване на пациентите с ракови заболявания. Терапията касае отделни части или органи, като осигурява постоянна доза от високоенергийни рентгенови лъчи в областта на тумора. LINAC се прилага за лечение на цялото тяло и за хирургична интервенция.

Устройството осигурява мегаволтови рентгенови лъчи и електронни снопове за клинични приложения, като едновременно в стандартната конфигурация са включени пакети за визуализация и реконструкция.