България

Над 16 700 тона по-малко вредни вещества във въздуха у нас през изминалата година

  22.02.2024 08:40             
Над 16 700 тона по-малко вредни вещества във въздуха у нас през изминалата година

С 16 772 тона по-малко са вредните фини прахови частици за 2023 година, съобщиха от "Овергаз Мрежи". Резултатите са реализирани от клиенти, заменили неефективните и неекологични енергоизточници с природен газ.

В страната домакинства са спестили над 13 500 тона вредни вещества през изминалата година, докато 3 200 тона по-малко са благодарение на газифицираните болници, училища, детски градини и търговски обекти.

Рекордьор в спестените вредни вещества е София с над 8 200 тона. На второ място с 900 тона се нарежда Русе, един от градовете с най-сериозни проблеми със замърсяването на въздуха.

Според последна оценка на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), 253 000 смъртни случая в цяла Европа е можело да бъдат избегнати, ако концентрацията на фини прахови частици, серни и азотни оксиди, въглероден оксид и летливи органични съединения е отговаряла на препоръчителните нива, поставени от Световната здравна организация (СЗО).