Събития

Туристи 34 държави са посетили Монтана

  17.02.2024 06:00             
Туристи 34 държави са посетили Монтана

На територията на област Монтана през октомври миналата година са функционирали 31 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщиха от Националния статистически институт.

През посочения месец с най-голям дял (69.9%) от общия брой са нощувките на чужди граждани от страни в Европейския съюз. Най-много нощувки са реализирани от граждани на Германия, следвани от тези на Гърция и Унгария. През октомври местата за настаняване в област Монтана са посетили граждани на 34 държави.

Броят на леглата в тях е бил 1 431. В сравнение с октомври 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) е намалял с 3.1%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през октомври 2023 г., е 8 166 или с 11.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите хора през октомври 2023 г. се увеличават с 9.1% в сравнение със същия период на 2022 година. От всички пренощували лица 92.2% са български граждани, като са реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 7.8% и са реализирали средно по 2.2 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2023 г. е 18.5%, като се наблюдава запазване на общата заетост в сравнение с октомври 2022 година.

Приходите от нощувки през октомври 2023 г. достигат 411 961 лв., или с 42.7% повече в сравнение с октомври 2022 година. Регистрирано е увеличение в приходите както от чужди граждани, така и от български граждани, съответно със 139.4% и 36.8%.