България

Отпускат до 200 млн. лева за ремонт на студентски общежития

  16.02.2024 09:10             
Отпускат до 200 млн. лева за ремонт на студентски общежития

Общежитията на студентите ще се ремонтират с до 200 млн. лева по програмата за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, реши правителството.

Допълнителните 100 млн. лева над първоначално заложеното финансиране ще се използват за модернизация на управляваните от държавните висши училища общежития. Освен, че увеличи средствата по програмата Министерският съвет удължи и нейното действие с една година - до края на 2027 г.

Със същия срок се удължават и още две програми за разширяване и подобряване на сградния фонд и материалната база в системата на образованието.

Това са програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища и за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища. Всяка от тях е с бюджет от по 240 млн. лева.

И трите програми са в процес на изпълнение, като подаването на проектни предложения вече е приключило. В момента се разглеждат всички документи за извършване на класиране в съответствие с критериите, определени в програмите и разпределяне на определения ресурс.