Събития

Организират литературен конкурс по повод юбилея на АЕЦ „Козлодуй” РЕГЛАМЕНТ

  16.02.2024 09:00             
Организират литературен конкурс по повод юбилея на АЕЦ „Козлодуй” РЕГЛАМЕНТ

„АЕЦ „Козлодуй” – 50 години енергия за чиста природа” е темата на литературен конкурс, който се организира от читалището в гр. Козлодуй, литературен клуб „Нашето слово” и атомната централа.

Р Е Г Л А М Е Н Т

Литературният конкурс за поезия и проза е посветен на 50-годишнината от въвеждането в експлоатация на атомната електроцентрала, която е знакова за енергетиката на България и е един от водещите символи на град Козлодуй.

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

Отдаване на заслужена почит, уважение и признание на първостроителите на АЕЦ „Козлодуй” и на хилядите специалисти и работници, които влагат своите знания, умения, опит и сили за развитието на българската ядрена енергетика.
Стимулиране на авторите за създаване на високохудожествени творби, подпомагащи развитието на нравствени и естетически ценности в духа на българските традиции.
Открояване на творчески постижения в областта на поезията и прозата.
Утвърждаване на престижа на АЕЦ „Козлодуй” и обогатяване на духовната култура на град Козлодуй.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В конкурса могат да участват автори със собствени творби, които отговарят на темата, целите и изискванията, разпределени във възрастови групи, както следва:

ПЪРВА ГРУПА – ученици 1 – 4 клас
ВТОРА ГРУПА – ученици 5 – 7 клас
ТРЕТА ГРУПА – ученици 8 – 12 клас
ЧЕТВЪРТА ГРУПА – автори над 19 години

В категория ПОЕЗИЯ се допуска участие с до 3 поетични творби. В категория ПРОЗА (есе, разказ, приказка, очерк, пътепис) се допуска 1 творба с обем до 3 стандартни страници А4.

Текстовете с шрифт Times New Roman, размер 12 пункта, приблизително 1800 знака на страница, изпращайте на e-mail: [email protected] с два отделни прикачени файла, като в първия е конкурсната творба/творби, а вторият съдържа данните на автора: три имена, възраст/клас, населено място, телефон, e-mail (за ученици до 4 клас и e-mail на родител).

За по-голяма обективност конкурсът е анонимен! Крайният срок за приемане на произведения е 30 април 2024 г.
В конкурса няма да се допускат участници с непълна информация, с обявено авторско име заедно с текста или с тематично несъответствие.
Представената творба не трябва да е публикувана до момента на обявяване на резултатите и да не е награждавана в други конкурси. Участието е индивидуално и не се допускат съавторство или колективно участие от творчески съюзи.

Конкурсните произведения се оценяват от жури, като решенията му са окончателни и не подлежат на обжалване. Наградите се присъждат по жанрове и възрастови групи. Резултатите ще бъдат публично обявени на официална церемония като част от програмата за честване на Деня на енергетика. Датата и мястото ще бъдат оповестени допълнително.

Организаторите си запазват правото да публикуват отличените творби в медиите и в печатен сборник, без да дължат авторски хонорари, с цел популяризиране на конкурса и ролята на АЕЦ „Козлодуй” за по-добро бъдеще с чиста енергия за хората.

Литературният конкурс се администрира от библиотеката при НЧХП „Христо Ботев – 1879” – гр. Козлодуй, която съхранява дневник с протоколите на журито и архив с конкурсните творби.

За повече информация: Силвия Маринова – секретар на НЧХП „Христо Ботев – 1879”, тел. 0887077882, и Роси Савова – председател на ЛК „Нашето слово”, тел. 0879269274.