Събития

Гости от 42 държави са нощували във Видинско

  16.02.2024 07:00             
Гости от 42 държави са нощували във Видинско

През октомври 2023 г. в област Видин са функционирали 31 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, сочат данните на Националния статистически институт. Броят на стаите в тях е 535, а на леглата - 1 005. В сравнение с октомври 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) е без изменение.

През октомври 2023 г. с най-голям дял (69.8%) от общия брой са нощувките на чужди граждани от страни в Европейският съюз. Най-много нощувки са реализирани от гости от Германия - 142, следвани от граждани на Румъния - 95 и Сърбия - 65 нощувки. През октомври местата за настаняване в област Видин са посетили гости от 42 държави.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през октомври 2023 г., е 7 164 или с 0.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. В сравнение с месец септември 2023 г. се наблюдава увеличение на реализираните нощувки с 1.4%, като тези от български граждани се увеличават с 4.5%, а тези от чужди граждани намаляват - с 15.6%.

Пренощувалите лица през октомври 2023 г. се увеличават със 7.7% в сравнение със същия период на 2022 година. От всички пренощували лица 85.3% са български граждани, като са реализирали средно по 1.5 нощувки.

Пренощувалите чужди граждани са 14.7% от всички пренощували лица, и са реализирали средно по 1.2 нощувки.

Приходите от нощувки през октомври 2023 г. достигат 403 788 лв., или със 7.1% повече в сравнение с октомври 2022 година. Регистрирано е увеличение в приходите от български граждани с 12,1%, докато при чуждите граждани е регистрирано намаление с 18.3%.