Свят

Официално: ЕК освобождава частично земеделците от правилото за угар

  13.02.2024 15:02             
Официално: ЕК освобождава частично земеделците от правилото за угар

Европейската комисия официално прие регламент, който предоставя частично освобождаване на европейските земеделски стопани от правилото за обвързаност с условия по отношение на земята, оставена под угар. Това следва предложението на Комисията, представено на 31 януари, и обсъжданията с държавите членки на заседанията на комитетите. Регламентът ще влезе в сила утре, 14 февруари, и ще се прилага със задна дата от 1 януари за една година, т.е. до 31 декември 2024 г.

Частичното освобождаване отговаря на няколко искания за по-голяма гъвкавост, както беше поискано от държавите членки, за да се отговори по-добре на предизвикателствата, пред които са изправени земеделските стопани в ЕС.

Вместо да държат земя под угар или да държат непродуктивни елементи на 4 % от обработваемата си земя, земеделските стопани от ЕС, които отглеждат култури, които обогатяват почвата с азот (като леща, грах или favas), и/или междинни култури без продукти за растителна защита върху 4 % от обработваемата им земя, ще се считат за отговарящи на т.нар. изискване за ДЗЕС 8. Земеделските стопани, които решат, обаче могат да продължат да изпълняват изискването със земя, оставена под угар, или с непроизводствени обекти.

Приетият окончателен акт също така дава възможност на държавите членки да изменят своите екосхеми за подпомагане на непроизводствени площи, за да вземат предвид алтернативната базова линия съгласно условията за ДЗЕС 8. Обикновено уведомяване на Европейската комисия ще бъде достатъчно, за да се актуализират незабавно съответните екосхеми.

Държавите членки, които желаят да прилагат дерогацията на национално равнище, трябва да уведомят Комисията в срок от 15 дни от влизането в сила на регламента, за да могат земеделските стопани да бъдат информирани възможно най-скоро.

Предложението на Комисията е внимателно обмислено, за да осигури правилния баланс между предлагането на подходяща помощ и гъвкавост на земеделските стопани, изправени пред многобройни предизвикателства, от една страна, и опазването на биологичното разнообразие и качеството на почвите, от друга страна, се посочва в съобщение на пресслужбата на комисията.

„Само ако нашите земеделски стопани могат да живеят от земята си, те ще инвестират в бъдещето. И само ако заедно постигнем нашите цели в областта на климата и околната среда, земеделските стопани ще могат да продължат да се прехранват", заяви Урсула фон дер Лаен. Според нея тази мярка предлага гъвкавост на земеделските стопани, като същевременно продължава да ги възнаграждава за решаващата им работа за стимулиране на продоволствената сигурност и устойчивостта на ЕС.

Скоро ще представим повече предложения, за да помогнем за облекчаване на натиска, пред който са изправени нашите земеделски стопани", обеща председателят на Европейската комисия.