България

Наближава ваканция за всички ученици в България

  25.01.2024 10:20             
Наближава ваканция за всички ученици в България

Учениците ще имат няколко свободни дни още през февруари – между 3-ти и 5-ти, за когато е предвидена междусрочната ваканция.

Началото на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година за всички е на 6 февруари. В края на март идва и пролетната ваканция за учениците от 1-ви до 11-ти клас, която ще е от 30 март до 7 април включително. За дванайсетокласниците тя ще е по-кратка – от 5 до 7 април вкл.

През май и юни ще има поредица от изпити и съответно денят на изпитите ще бъде и неучебен:

17 май 2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ);

20 май 2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация;

19 юни 2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на 7-ми клас;

21 юни 2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на 7-ми клас;

Краят на учебната година и съответно началото на лятната ваканция за учениците по традиция е различен:

13 май 2024 г. – 12-ти клас (13 учебни седмици)

29 май 2024 г. – 1 – 3-ти клас (14 учебни седмици)

14 юни 2024 г. – 4 – 6-ти клас (16 учебни седмици)

28 юни 2024 г. – 5 – 6-ти клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

28 юни 2024 г. – 7 – 11-ти клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 1 юли – 31 август 2024 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в 10-ти и в 11-ти клас)