Събития

Обсъждат проекта за бюджет на Община Кула за 2024 година

  25.01.2024 10:00             
Обсъждат проекта за бюджет на Община Кула за 2024 година

Обществено обсъждане на проекта за бюджета на Община Кула за 2024 година ще се състои днес от 14.30 часа. Кметът на Общината Владимир Владимиров кани жителите, представителите на бизнеса и всички заинтересовани лица на обсъждане на проекта за бюджет. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет.

В петък общинските съветници в Кула ще се събират и на първото си редовно заседание за годината, 26 януари и ще заседават по 15 точки. По-важните от тях са докладна записка, внесена от кмета на общината Владимир Владимиров, относно Годишен мониторинг за 2023 година  на План за действие на Община Кула в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021-2023 година. Общинският съвет ще гласува и предложение относно  приемане на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Кула за мандат 2023-2027 г.

На първото  заседание за 2024 година ще се разгледа и докладна записка от Димитър Цанков – Председател на Общински съвет Кула, относно Отчет за дейността на Общински съвет Кула и неговите постоянни комисии. Други важни точки в дневния ред са Годишен отчет за изпълнението на „програмата за управление на Община Кула 2019-2023 г." за 2023 г.  и Програма за управление в мандат 2023-2027 година.

Заседанието на Общински съвет – Кула ще се проведе на 26 януари от 15:00 часа в салона на Община Кула. Постоянните комисии към Общински съвет – Кула ще заседават също в петък от 13:00 часа в заседателната зала на Община Кула.