Бизнес Свят

Сделка относно реформата на газовия пазар за справяне с енергийната сигурност и изменението на климата

  03.12.2023 15:20             
Сделка относно реформата на газовия пазар за справяне с енергийната сигурност и изменението на климата

Във вторник евродепутати и испанското председателство на Съвета се споразумяха относно плановете за улесняване на навлизането на възобновяеми и нисковъглеродни газове на газовия пазар на ЕС. Новата директива има за цел да декарбонизира енергийния сектор на ЕС чрез увеличаване на производството на възобновяеми газове и водород и улесняване на интегрирането им в енергийните мрежи на ЕС. Той също така ще спомогне за осигуряване на енергийните доставки, за да се противодейства както на изменението на климата, така и на прекъсването на газовите потоци, причинено от руската агресия срещу Украйна.

По време на преговорите евродепутатите настояваха за строги мерки относно прозрачността на цените, правото на потребителите да бъдат надлежно информирани и подкрепа за уязвимите потребители, за да се защитят лицата, изложени на риск от енергийна бедност по време на енергийния преход.