България

Ще поскъпне ли гражданската отговорност?

  03.12.2023 06:16             
Ще поскъпне ли гражданската отговорност?

Комисията за финансов надзор запазва вноските по застраховката "Гражданска отговорност".

Комисията, по предложение на съвета на Гаранционния фонд, взе решение за определяне на размера на вноската на застрахователите, предлагащи в България задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите към Фонда за незастраховани МПС в Гаранционния фонд на 12,50 лв. за всяко застраховано МПС. 

Със същото решение КФН определи и размера и на вноската за задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз, на 0,15 лв. за всяко място, без мястото на водача.

Гаранционният фонд управлява два фонда – Фонд за незастраховани МПС и Обезпечителен фонд.

Фондът за незастраховани МПС изплаща обезщетения при щети от неидентифицирано МПС или, ако водачът е без застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите", а Обезпечителният фонд изплаща щети на лицата при застраховател в несъстоятелност.

Досега вноската към Фонда за незастраховани МПС беше 12.50 лв. за всяко застраховано МПС по "Гражданска отговорност на автомобилистите“ и 0.15 лв. за всяко място в превозно средство за обществен превоз за застраховка "Злополука“ на пътниците в обществения транспорт, пише pariteni.

Вноската към Обезпечителния фонд беше 3,50 лв. за всяко застраховано МПС по "Гражданска отговорност на автомобилистите".

Вноската към Обезпечителния фонд също остава в размер на 3,50 лв. за всяко застраховано МПС по "Гражданска отговорност на автомобилистите".

Взетото решение подлежи на изпълнение от момента на съобщаването му, посочват от КФН.