Свят

Дела-шамари: Евродепутатите постигат сделка с държавите-членки, за да защитят критичните гласове

  02.12.2023 15:20             
Дела-шамари: Евродепутатите постигат сделка с държавите-членки, за да защитят критичните гласове

Правилата имат за цел да гарантират защита в целия ЕС на журналисти, медийни организации, активисти, представители на академичните среди, артисти и изследователи срещу неоснователни и злоупотребяващи съдебни производства. Новият закон ще се прилага при трансгранични дела и ще защитава хората и организациите, работещи в области като основните права, околната среда, борбата с дезинформацията и корупционните разследвания срещу неправомерни съдебни производства, предназначени за сплашване и тормоз. Ответниците ще могат да кандидатстват за предсрочно отхвърляне на явно неоснователни искове и в такива случаи инициаторите на дела-шамари ще трябва да докажат, че те са основателни.

Членовете на ЕП успяха да включат в правилата, че лицата, към които са насочени дела-шамари, могат да бъдат компенсирани за нанесени вреди. Те също така гарантират, че жертвите на дела-шамари ще имат достъп до изчерпателна информация относно мерките за подкрепа, включително относно финансовата помощ, правната помощ и психологическата подкрепа, чрез подходящ канал, като например информационен център.