България

2 321 ХИВ позитивни лица се проследяват у нас, 98.5% са на съвременна терапия

  02.12.2023 11:20             
2 321 ХИВ позитивни лица се проследяват у нас, 98.5% са на съвременна терапия

Общо 2 321 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН за първите 10 месеца на 2023 г., като 98.5% от тях получават съвременна антиретровирусна терапия. С тази равносметка у нас се отбелява Световния ден за борба срещу СПИН, съобщават от Министерството на здравеопазването.

Tази година антиспин-кампанията се фокусира върху повишаване на информираността на обществото за възможностите за овладяване на ХИВ инфекцията и повишаване на мотивацията на хората да проследяват своя ХИВ статус.

В България показателят за честота на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция е под средния за Европа – през 2021 г. у нас той е 3,4 на 100 000 души население, в страните от ЕС е 3,7. От 1986 г. до момента г. в България са регистрирани общо 4 276 лица с ХИВ инфекция.

За първите десет месеца на 2023 г. общо 277 759 лица са се изследвали безплатно и анонимно и са узнали своя ХИВ-статус, като до момента са открити нови 228 ХИВ–серопозитивни.

Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от инфектираните жени – през настоящата година той е 4:1.

Сексуалният път е водещ за предаването на инфекцията (90,8% от новорегистрираните, като 42.5% са мъже, съобщили за хомосексуален контакт, 39,6% са мъже и 17,9% жени при хетеросексуален контакт). Делът на инфектираните при инжекционна употреба на наркотици е 9,2 %. Най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 37%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 24% и възрастовата група 40 - 49 г. - 22%.

Министерството на здравеопазването осигурява безплатно съвременно изследване и лечение с антиретровирусни лекарства на всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, независимо от техния здравноосигурителен статус.

В страната функционират 12 Кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) към регионалните здравни инспекции.