Бизнес Събития

Продават общински имоти край Мездра - вижте обявата

  01.12.2023 10:00             
Продават общински имоти край Мездра - вижте обявата

ОБЩИНА МЕЗДРА

обявява провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в урбанизираната територия на с. Брусен, община Мездра, с предназначение за жилищно строителство, одобрени с Решение №308 от Протокол №21/ 27.05.2021 г. на Общински съвет - Мездра, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 06598.502.380, с площ 523 кв. м, УПИ VIII в кв. 32, актуван с АЧОС №4886/ 07.08.2023 г., с начална тръжна цена - 7 500 лв. без ДДС и депозит - 7 500 лв.;

2. Поземлен имот с идентификатор 06598.502.379, с площ 523 кв. м, УПИ VII в кв. 32, актуван с АЧОС №4887/ 07.08.2023 г., с начална тръжна цена - 7 500 лв. без ДДС и депозит - 7 500 лв.;

3. Поземлен имот с идентификатор 06598.502.378, с площ 523 кв. м, УПИ VI в кв. 32, актуван с АЧОС №4888/ 07.08.2023 г., с начална тръжна цена - 7 500 лв. без ДДС и депозит - 7 500 лв.;

4. Поземлен имот с идентификатор 06598.502.377, с площ 523 кв. м, УПИ V в кв. 32, актуван с АЧОС №4889/ 07.08.2023 г., с начална тръжна цена - 7 500 лв. без ДДС и депозит - 7 500 лв.;

5. Поземлен имот с идентификатор 06598.502.376, с площ 523 кв. м, УПИ IV в кв. 32, актуван с АЧОС №4890/ 07.08.2023 г., с начална тръжна цена - 7 500 лв. без ДДС и депозит - 7 500 лв.;

6. Поземлен имот с идентификатор 06598.502.375, с площ 526 кв. м, УПИ III в кв. 32, актуван с АЧОС №4891/ 07.08.2023 г., с начална тръжна цена - 7 500 лв. без ДДС и депозит - 7 500 лв.;

7. Поземлен имот с идентификатор 06598.502.374, с площ 830 кв. м, УПИ II в кв. 32, актуван с АЧОС №4892/ 07.08.2023 г., начална тръжна цена - 10 710 лв. без ДДС и депозит - 10 710 лв.;

8. Поземлен имот с идентификатор 06598.502.371, с площ 521 кв. м, УПИ IV в кв. 31, актуван с АЧОС №4895/ 07.08.2023 г., с начална тръжна цена - 7 470 лв. без ДДС и депозит - 7 470 лв.;

9. Поземлен имот с идентификатор 06598.502.370, с площ 542 кв. м, УПИ V в кв. 31, актуван с АЧОС №4896/ 07.08.2023 г., с начална тръжна цена - 7 770 лв. без ДДС и депозит - 7 770 лв.;

10. Поземлен имот с идентификатор 06598.502.368, с площ 506 кв. м, УПИ III в кв. 31, актуван с АЧОС №4898/ 07.08.2023 г., с начална тръжна цена - 7 260 лв. без ДДС и депозит - 7 260 лв.;

11. Поземлен имот с идентификатор 06598.502.367, с площ 506 кв. м, УПИ II в кв. 31, актуван с АЧОС №4899/ 07.08.2023 г., с начална тръжна цена - 7 260 лв. без ДДС и депозит - 7 260 лв.;

12. Поземлен имот с идентификатор 06598.502.366, с площ 500 кв. м, УПИ I в кв. 31, актуван с АЧОС №4900/ 07.08.2023 г., с начална тръжна цена - 7 170 лв. без ДДС и депозит - 7 170 лв.;

13. Поземлен имот с идентификатор 06598.502.365, с площ 640 кв. м, УПИ V в кв. 30, актуван с АЧОС №4901/ 07.08.2023 г., с начална тръжна цена - 8 720 лв. без ДДС и депозит - 8 720 лв.;

14. Поземлен имот с идентификатор 06598.502.364, с площ 598 кв. м, УПИ IV в кв. 30, актуван с АЧОС № 4902/07.08.2023 г., начална тръжна цена - 8 400 лв. без ДДС и депозит - 8 400 лв.;

15. Поземлен имот с идентификатор 06598.502.363, с площ 598 кв. м, УПИ III в кв. 30, актуван с АЧОС №4903/ 07.08.2023 г., с начална тръжна цена - 8 400 лв. без ДДС и депозит - 8400 лв.;

16. Поземлен имот с идентификатор 06598.502.362, с площ 545 кв. м, УПИ II в кв. 30, актуван с АЧОС №4904/ 07.08.2023 г., с начална тръжна цена - 7 820 лв. без ДДС и депозит - 7 820 лв.;

17. Поземлен имот с идентификатор 06598.502.361, с площ 540 кв. м, УПИ I в кв. 30, актуван с АЧОС №4905/ 07.08.2023 г., с начална тръжна цена - 7 740 лв. без ДДС и депозит - 7 740 лв.;

18. Поземлен имот с идентификатор 06598.502.383, с площ 532 кв. м, УПИ II в кв. 33, актуван с АЧОС №4907/ 07.08.2023 г., с начална тръжна цена - 7 610 лв. без ДДС и депозит - 7 610 лв.;

19. Поземлен имот с идентификатор 06598.502.382, с площ 531 кв. м, УПИ I в кв. 33, актуван с АЧОС №4906/ 07.08.2023 г., с начална тръжна цена - 7 630 лв. без ДДС и депозит - 7 630 лв.

Участниците в търга могат да кандидатстват за всеки един от поземлените имоти, но могат да спечелят само един.

Търгът ще се проведе на 12.12.2023 г. от 10:00 ч. в Община Мездра, Малката заседателна зала, ет. ІV в сградата на Община Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27. Втора дата - 19.12.2023 г. в същия час и място.

Изискващите се документи за участие в търга се внасят до 15:00 ч. на 11.12.2023 г. Тръжна документация и допълнителна информация се получават в стая №109, ет. І в сградата на Община Мездра или на тел. 0899 465 290.