Събития

КТ Подкрепа проведе форум във Враца СНИМКИ

  29.11.2023 17:49             
КТ Подкрепа проведе форум във Враца СНИМКИ

Двудневна конференция на тема „Подкрепа за българската енергетика и поощряване на националните производства в хармония с европейските ценности. Предизвикателства пред националната система за професионално обучение и квалификация в контекста на зелената трансформация“ проведе КТ „Подкрепа“ в град Враца.

В рамките на събитието инж. Тотю Младенов говори за значимостта на социалната оценка на връзката на безопасността и здравето при работа и професионалното образование и обучение.

По темата за предизвикателствата пред националната система за професионално обучение и квалификация в контекста на зелената трансформация отношение взеха ръководителят на Център за професионално обучение г-н Огнян Димов и председателят на СРС на КТ „Подкрепа“ – Враца г-жа Десислава Димитрова.

Модераторът на дискусионните панели г-н Кирил Бинев, председател на Федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа“ наблегна на синдикалните инициативи за трансформация, основана на здрави и квалифицирани работници. Обсъди се и ролята на културните институти за популяризиране на зелените политики.

Участие във формулиране на изводи, препоръки и предложения към регионални и национални структури, академични среди, медии и лица от които зависи вземането на решения по разискваните теми взеха представители на Инспекция по труда, културни институти от град Враца, представители на обучителни организации и синдикалисти.

Конференцията се проведе със съдействието на Friedrich Ebert Stiftung.