Събития

Общинският съвет в Кула проведе първото си редовно заседание

  30.11.2023 15:00             
Общинският съвет в Кула проведе първото си редовно заседание

Общинските съветници в Кула се събраха на първото си редовно заседание в началото на седмицата по 8 точки. По-важните от тях са докладна записка, внесена от кмета на общината Владимир Владимиров, относно приемане на корекции по бюджета за разплащания до края на 2023 г. Сумата от 3000 лева е за поддръжка на уличното осветление през зимния сезон. Включени бяха и разглеждане на докладни записки от Димитър Цанков, председател на Общинския съвет, относно определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България и докладна записка за членство на председателя на Общинския съвет – Кула в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България. 

Общинският съвет гласува и предложение относно избор на заместник-председател на Общинския съвет в Кула. Гласувани бяха двама заместник председатели - Ася Дойкова от ПП ГЕРБ и Зоя Дурова от Коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България". Съветниците разгледаха и докладна записка за избор на постоянните комисии на Общинския съвет и техните членове.