Спорт

До 15 декември се приемат номинации за Спортист на годината на община Мездра за 2023 г.

  29.11.2023 11:51             
До 15 декември се приемат номинации за Спортист на годината на община Мездра за 2023 г.

Община Мездра започна прием на номинации в традиционната анкета "Спортист на годината на община Мездра" за 2023 г. До 15 декември, включително, спортните клубове, които развиват дейност на територията на общината, могат да представят мотивирани писмени предложения за спортист, отбор и треньор на годината.
Номинациите се подават в отдел „Култура, спорт и туризъм“ на Община Мездра, стая 304 или на e-mail: [email protected]
На базата на подадените номинации, чрез попълване на анкетен лист, експертна комисия, определена със заповед на кмета Иван Аспарухов, ще определи 10-те най-добри спортисти, Спортист №1, Треньор и Отбор на годината на община Мездра за 2023 г.
Церемонията по връчване на наградите ще се състои на 19 януари 2024 г. (петък) от 18:00 часа в Хотелски комплекс „Ариел“ - гр. Мездра.
Анкетата за определяне на 10-те най-добри спортисти, Спортист №1, Треньор и Отбор на годината се организира от Община Мездра за 23-а поредна година.
Във връзка с изготвянето на Общинския спортно-туристически календар за 2024 г., Община Мездра уведомява спортните клубове, че в срок до 30 декември могат да внесат писмени заявления в деловодството на Център за административно обслужване с предложения за планираните от съответния спортен клуб състезания или туристически прояви, които възнамеряват да проведат догодина на територията на общината.
Всяко предложение трябва да бъде планирано по месеци, с посочени: място на провеждане, вид на състезанието или проявата, възрастова група и дали са отразени в Държавния спортен календар на федерацията, в която членува съответния клуб, както и да бъде придружено от план-сметка за предвидените разходи.
Одобрените прояви ще бъдат отразени в Спортно-туристическия календар 2024, съгласно утвърдените Правила за условията и реда за финансово подпомагане на спортните и туристическите прояви, включени в Спортно-туристическия календар на Община Мездра.