Събития

От РУО във Враца посочиха в кои училища ще се учи утре и в кои - не

  27.11.2023 16:38             
От РУО във Враца посочиха в кои училища ще се учи утре и в кои - не

От регионалното управление на образованието припомниха, че след ноечокваната ваканция във Врачанско днес, утре ученици и учители се връщат в класните стаи.
"28.11.2023 г. ще бъде редовен учебен ден за преобладаващата част от учениците в област Враца. 
Разчитаме, че от страна на директорите на училища, с подкрепата на общините и други служби са създадени условия за сигурна, безопасна и благоприятна среда за учениците и персонала в образователните институции", съобщиха от РУО-Враца.

Поради продължаващи проблеми с достъпа до определени училищни сгради, липса на ток и/или други фактори, възпрепятстващи провеждането на нормален учебен процес, 28.11.2023 г. е обявен за неучебен ден за следните училища /общини:
СУ „Христо Ботев“ с. Габаре, общ. Бяла Слатина
ОбУ „Христо Ботев“ с. Баница, общ. Враца
ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Девене, общ. Враца
ОбУ „Св. Кл. Охридски“ с. Тишевица, общ. Враца
Всички училища на територията на община Криводол