Избори Събития

Общински съветник от Мездра се отказа, на негово място влезе друг СНИМКИ

  10.11.2023 12:15             
Общински съветник от Мездра се отказа, на негово място влезе друг СНИМКИ

Избраната за общински съветник в Мездра Нели Минева се отказа от мястото си в местния парламент. Това личи от решение на ОИК в железничарския град. На мястото й влезе следващата в листата на Местна коалиция ЗНС - Борислава Христова.

Според неофициално потвърдена информация, Минева ще е част от ръководството на Община Мездра в мандат 2023 - 2027 г. Тя беше заместник-кмет на Иван Аспарухов и в предходния мандат.

В понеделник, 13 ноември, е клетвата на новите управляващи в Община Мездра в манздат 2023 - 2027.

 

Вижте цялото решение, което е публикувано днес:

РЕШЕНИЕ
№ 199-МИ
Мездра, 09.11.2023

ОТНОСНО: заличаване на общински съветници и обявяване на избрани на следващите в листата кандидати за общински съветници

В Общинска избирателна комисия (ОИК)  Мездра е постъпило заявление с вх. № МИ-2023-229/09.11.2023 г. от Нели Ивайлова Минева в качеството и на обявена за избран общински съветник в община Мездра в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. с Решение № 177/30.10.2023 г. на ОИК Мездра. В заявлението г-жа Минева заявява, че не желае да встъпи в правомощията си на общински съветник.

След направена служебна справка, Общинска избирателна комисия-Мездра констатира, че г-жа Нели Ивайлова Минева е обявена за избрана за общински съветник в община Мездра с Решение № 177 от 30.10.2023 г. на ОИК-Мездра от кандидатската листа на МК ЗНС /Левицата!,Българска Социалдемокрация-Евролевица, Бъдеще за Родината/.

ОИК Мездра приема, че е налице изрично писмено волеизявление за невстъпване в правомощията на общински съветник от обявен за избран такъв. В тази хипотеза при така подаденото заявления, ОИК Мездра следва да обяви за избран общински съветник следващия кандидат за общински съветник в листата на ЗНС/Левицата!, Българска Социалдемокрация-Евролевица, Бъдеще за Родината/, списък А.

На основание чл. 458, ал. 5 от Изборния кодекс (ИК) и във връзка с Решение № 177 от 30.10.2023 г. на ОИК Мездра, следващи в листата на  ЗНС/Левицата,Българска социалдемокрация-Евролевица,Бъдеще за Родината/,списък А. съобразно броя на получените валидни предпочитания (преференции) е Борислава Николаева Христова.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс,  ОИК Мездра

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА като избрана за общински съветник в Общински съвет Мездра от кандидатската листа на  ЗНС/Левицата,Българска социалдемокрация-Евролевица,Бъдеще за Родината/ по решение № 177-МИ/30.10.2023г.на ОИК Мездра НЕЛИ ИВАЙЛОВА МИНЕВА поради отказ от нейна страна.

и      

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник в община Мездра следващия в кандидатската листа на  ЗНС/Левицата,Българска социалдемокрация-Евролевица,Бъдеще за Родината/ ,списък А БОРИСЛАВА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА.

Анулира издаденото на Нели Ивайлова Минева удостоверение.

Да се издаде удостоверение на обявения за избран следващ кандидат за общински съветник на нейно място.

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл. 459 от ИК в 7-дневен срок от обявяването му чрез Общинска избирателна комисия Мездра пред Административен съд Враца.

 

 

Председател: Пенка Томова Петрова

Секретар: Йонка Николова Йотова