Избори Събития

Донкинска свиква новите общински съветници и кметове за клетва, първи са в Борован

  03.11.2023 19:00             
Донкинска свиква новите общински съветници и кметове за клетва, първи са в Борован

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация областният управител Надя Донкинска свиква първите сесии на новите общински съвети във Врачанско, съобщиха от администрацията на губернатора.

На основание чл. 32 ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решенията на Общинските избирателни комисии за избиране на общински съветници, кмет на община и кмет на кметство и съгласно изготвения график общинските съветници и кметовете ще положат клетва през следващата седмица.

В Борован заседанието е насрочено за 6.11.2023 г. от 11:00 ч., клетва и клетвени декларации ще положат и подпишат новоизбрания кмет на Община Борован, кметовете на кметства и новият местен парламент в общината.

На 07.11.2023 г. от 11:00 ч., ще се състои първата тържествена сесия на Общински съвет Козлодуй, клетва ще положат новоизбраните кметове на община и населени места, както и ще бъдат избран председател на Общинския съвет.

От 11:00 ч. на 08.11.2023 г. областният управител ще гостува на тържествената сесия на Общинския съвет в Община Оряхово.

На 08.11.2023 г. от 15:30 ч., клетва ще положат, кметовете и общинските съветници в община Роман.

На първите заседания на местните парламенти ще бъдат да бъдат избрани председателите им за мандат 2023 – 2027 година. Откриването и ръководенето на сесиите ще се извърши от най-възрастните общински съветници по места.

Графикът на тържествените заседания на останалите общини от област Враца ще бъде публикуван допълнително.