Събития

Иво Атанасов изнесе информация във връзка с констатирани от него нарушения, неизпълнени ангажименти и финансови задължения на община Видин

  03.11.2023 16:00             
Иво Атанасов изнесе информация във връзка с констатирани от него нарушения, неизпълнени ангажименти и финансови задължения на община Видин

     На пресконференцията бяха посочени редица нередности в управлението на община Видин при усвояването на обществен ресурс. Друг основен проблем, който отбеляза г-н Атанасов пред журналистите днес бе трудната комуникация с кметската управа, липсата на организация в работата й, както и опитите на институцията да прикрие служебна информация, която пряко засяга видинските граждани. Той изрази притеснение, че община Видин може да се наложи да върне част от отпуснатите  държавни средства за реконструкцията на булевард „Панония“, тъй като в момента изпълнението на обекта е едва на 19,4 %, за което са платени авансово на фирмата изпълнител 2 100 000 лв.  В  понеделник финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Сметната палата започват проверки в община Видин.

     Областният управител запозна обществеността и с недобросъвестна практика в община Видин с държавни средства, които се предоставят за основни ремонти да се извършават текущи без необходимия строителен надзор, разрешения за строеж и т.н., вкл. ремонти на общински пътища, детски градини, на част от Крайдунавския парк, междублокови пространства.

     На прага на зимния сезон, областният управител изрази безпокойството си, че във Видин към момента не е обявена обществена поръчка за снегопочистване на населените места в общината и общинската пътна мрежа, което застрашава общо 33 села да останат откъснати от областния център. Това е включено в доклад, изпратен от Областна администрация – Видин, до Министерски съвет.

     Г-н Атанасов посочи като обезпокоителен и факта, че общинската управа е възможно да е превела парични средства на физическо лице, а не по сметката на общински спортен клуб. Дали има извършено данъчно нарушение или престъпление, по случая следва да се произнесе прокуратурата.

     На пресконференцията бяха съобщени и данни за финансовите задължения на общината, които към 30.09.2023 г. възлизат на близо 25 000 000 лв.

     В заключение, областният управител Иво Атанасов посочи, че негов приоритет като представител на държавата, е нещата да се случват по законосъобразен начин.