Събития

Наградиха призьорите в Общинския ученически конкурс в памет на Асен Босев, организиран от Община Мездра и от МКБППМН

  03.11.2023 15:00             
Наградиха призьорите в Общинския ученически конкурс в памет на Асен Босев, организиран от Община Мездра и от МКБППМН

В Деня на народните будители - 1 ноември, бяха наградени призьорите в Общинския ученически конкурс на тема „Добродетелите - мечти, идеали или реалност в ХХІ век”, организиран от Община Мездра и от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) по повод 110-ата годишнина от рождението на популярния детски писател Асен Босев (1913-1997 г.).

Конкурсът се проведе през периода 1 април - 1 октомври 2023 г. в два раздела - „Изобразително изкуство” - за рисунка и „Литература” - за есе. В първия раздел постъпиха 30 рисунки, а във втория раздел - 8 есета.

В раздел „Изобразително изкуство” журито с председател Светла Дамяновска - гл. експерт „Културно наследство и религиозни дейности“ в Община Мездра, класира рисунките на следните участници в конкурса:

• І възрастова група - ученици І-ІV клас:

1 място - Елица Костова, IV клас, СУ „Иван Вазов“,

2 място - Тонислав Димитров, IV клас, СУ „Иван Вазов“,

3 място - Цветослав Николов, IV клас, ИОУ „Св. св. Кирил и Методий“,

• ІІ възрастова група - ученици V-VІІ клас:

1 място - Беатрис Андреева, V клас, СУ „Иван Вазов“,

2 място - Валентина Василева, VII клас, СУ „Иван Вазов“,

3 място - Ивайла Венкова, VII клас, ОУ „Христо Ботев“.

В раздел „Литература“ журито с председател Валентин Вълчев - поет, филолог, председател на НЧ „Просвета 1925“, отличи:

• І възрастова група - ученици V-VІІ клас:

1 място - Петя Маешка, VII клас, ППМГ „Акад. Иван Ценов“ - Враца, за есето „Какво представляват добродетелите?“,

2 място - не се присъжда,

3 място - не се присъжда,

• ІІ възрастова група - ученици VІІІ-ХІІ клас.

1 място - Дейвид Николов, XI клас, НПГ по компютърни технологии и системи - Правец, за есето „Добродетелите - мечти, идеали и реалност“,

2 място - Моника Медньова, X клас, СУ „Васил Левски“ - Карлово, за есето „Добродетелите - мечти, идеали или реалност“,

3 място - не се присъжда.

Призьорите в двата раздела получиха грамоти и предметни награди, осигурени от Община Мездра и от МКБППМН. Наградите връчи инж. Николинка Кътовска, вр. и. д. кмет на община Мездра.

От името на Община Мездра инж. Кътовска връчи възпоменателен плакет за принос в развитието на просветата и на културата в общината на Венцислава Шопова, дългогодишен секретар-библиотекар в НЧ „Подем-1926“ - Дърманци, по повод Деня на народните будители и във връзка с нейното пенсиониране.

Празничната програма, посветена на кръглата годишнина от рождението на Асен Босев, допълни поетичен рецитал на ученици от Клуб „Умението да говорим пред публика“ в СУ „Ива Вазов“ с ръководител Николай Савов и на рецитатори от Група по художествено слово към НЧ „Просвета 1925“ с ръководител Юли Пухалски.

Димитър Кръстев, Надин Кръстева, Манол Каменов и Александра Ахчийска от Клуб „Умението да говорим пред публика“ прочетоха Асен-Босевите стихотворения „Есента откри изложба“, „Есенният вятър“, „Руска Бяла“, „Роден кът“, „Здравейте, приятели мои“, „Кой по улиците крачи“, „Ой, не ми е птиче мило“ и „Колкото звезди в небето“, а Валерия Костадинова, Виктория Миланова, Владимир Веков, Ивелина Кътова и Кристиян Панов от Група по художествено слово рецитираха „Ванко Забраванко“, „Ние, вие, те“, „Веселата Димка - нашата любимка“, „Кой е като Светозар!“ и „Крос“.