Избори Интервю

Маринела Николова: Мандатът беше изпълнен с предизвикателства

  19.09.2023 09:51             
Маринела Николова:  Мандатът беше изпълнен с предизвикателства

Когато си кмет личните приоритети отиват на заден план. Няма значение дали съм изгубила нещо или не. Важното е хората да са доволни от това, което правим за тях. Когато чуя думите „благодаря Ви, г-жо Николова”, знам, че съм си свършила работата и безсънните нощи, и натоварените дни са довели до положителен резултат. След четири години се надявам да имаме стартирал проект за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и да кипят строителни дейности. Искам градът и селата да са пълни с много деца, с млади хора и условията за живот да са още по-добри", каза Маринела Николова  кмет на община Козлодуй.

 

Г-жо Николова, за какво не Ви стигна мандата, като кмет на община Козлодуй?

За четири години, от които две „нулеви” заради въведените противоепидемични мерки, реализирахме доста проекти с моя екип. Но, поради независещи от нас обстоятелства, останаха и недовършени неща, които са в процес или предстоят, като Стария пазар, Дигата, ремонт на спортната зала в Козлодуй, стартиране на проекта за водоснабдяване в Бутан, ремонтиране на най-компрометираните улици и участъци от улици в Гложене и Бутан. Стабилизирането на общинската болница също беше на фокус през този мандат и вече с новия управител от няколко месеца ситуацията започва да се нормализира и вярвам, че скоро и там ще имаме конкретни положителни резултати.

Какви бяха предизвикателствата и по-различното в този мандат?

Няма да крия, мандатът беше изключително труден. Първо – пандемията от COVID-19, която засегна целия свят, и последвалата икономическа и политическа криза. Второ – в България за последните четири години се проведоха редица редовни и предсрочни избори. Въпреки тези тежки обстоятелства, общинска администрация успя не само да се справи с предизвикателствата, но и да реализира нови проекти в полза на хората. Не на последно място липсата на изравнителна субсидия за община Козлодуй също е трудност, с която се сблъскваме вече седем години. Все още не съм намерила решение и това ми тежи.

Благодарение на помощта от правителството на Борисов, на нашите партньори – АЕЦ „Козлодуй” и ДП РАО, на провежданите от нас добри политики във всички области, успяхме да продължим започнатото през първия мандат. Имаме още задачи за довършване и работим усилено, с поглед в бъдещето.

С реализацията на кои проекти бихте искали гражданите на община Козлодуй да Ви запомнят, като кмет?

Като кмет се гордея с всичко, което сме направили с моя екип – от всяко засадено цвете до многобройните детски площадки. Мога да говоря много по темата. Хората сами виждат, че Козлодуй е изцяло променен и че това се случи за кратко време.

Има ли нещо, от което изпитвате неудобство или чувство на гордост пред избирателите си?

Неудобство…по-скоро съжалявам, че не успяхме да реализираме редица проекти в Гложене и Бутан. Всички непредвидени трудности, с които се сблъскахме, не само ние, а и останалите общини в България, доведоха до там, че се концентрирахме предимно в изпълнение на стартиралите проекти и в търсене на възможности за тяхното дофинансиране, предвид повишаването на цените на всички материали и услуги. Страничните, външни фактори, като високата инфлация, липсата на целенасочена политика от страна на държавата, забавянията на приемане на държавния бюджет в две последователни години, политическата нестабилност объркаха нашите планове и наистина изказвам извинение към съгражданите ни от Гложене и Бутан, за това, че не усетиха целенасочена общинска политика към техните населени места. В същото време съм горда, че екипът ми и администрацията в селата продължиха да изпълняват служебните си ангажименти навреме, коректно и отговорно. Вярвам, че съвсем скоро ще има добри новини и за реализацията на водопровода в Бутан, за вътрешния ремонт на кино-салона в селото, за реновиране на училищния двор на училището. В Гложене ще имаме две нови детски площадки – в детската градина и до заграденото игрище. Очакваме и целево финансиране за уличната мрежа на двете села.   

Съвсем отделно от всички планирани и подадени проекти смятам да предложа на ОбС от следващия бюджет да се отделят целеви средства за реконструкция на уличната мрежа за населените места. Конкретно за Бутан и Гложене ще заделим по 100 000 лв. годишно за населено място само за това перо. Това е много важно и виждам в Козлодуй какъв ефект има след като няколко години инвестираме в инфраструктура. Ще продължим целенасочена работа в тази посока.

Какво загубихте в личен план за последните четири години?

Когато си кмет личните приоритети отиват на заден план. Няма значение дали съм изгубила нещо или не. Важното е хората да са доволни от това, което правим за тях. Когато чуя думите „благодаря Ви, г-жо Николова”, знам, че съм си свършила работата и безсънните нощи, и натоварените дни са довели до положителен резултат.

 Все още ли е престижно да бъдеш кмет на община Козлодуй?

Мисля, че думите, които определят тази длъжност, са отговорност и ангажираност, а не – престиж. Като кмет нося отговорност както за своите действия и решения, така и за тези на всеки един служител от общинска администрация. Отговорна съм пред гражданите за поетите ангажименти, за сигурността им, за това, животът им да се подобрява с всеки изминал ден. И да, смело мога да кажа, че проявявам ангажираност към проблемите на всеки човек и че винаги поемам отговорност за действията си.

Как бихте искали да изглежда Козлодуй и общината ни през следващия мандат?

Най-голямото предизвикателство пред всички нас – държава и в частност община Козлодуй, ще бъде изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. Всички си дават сметка, че това ще бъде изключително сложен проект, който ще има нужда от навременна координация между всички институции. Вече е време да се стартират планове за това, къде ще се настанят хилядите работници, които ще изграждат новото съоръжение. Какви битови условия ще се предложат – места за настаняване с ВиК, достъп до електричество. Осигуряване на необходимата инфраструктура е от изключително голямо значение. Смятам, че още в началото на следващата година следва да се стартират целенасочени действия в тази посока. Искрено вярвам, че България ще има стабилно правителство, с което съвместно да създадем условия за навременно изграждане на VII блок на АЕЦ „Козлодуй”. 

Достатъчно ли е ефективен контролът при изпълнение на проектите?

Ако имате предвид инфраструктурните проекти и ремонтите, то – да, има още какво да се желае и върху какво да работим. Искам да вметна обаче, че когато не сме доволни от свършената работа на дадена фирма изпълнител, винаги се обръщаме към нея за корекции. Друг е въпросът, че административните процедури понякога са тромави и забавят нещата. Нека не забравяме и още нещо – голям проблем за последните години за всички работодатели е липсата на квалифициран персонал и качествени работници. Това са обстоятелства, с които и ние се борим. Мога да гарантирам, че даваме най-доброто от себе си, това изискваме и от изпълнителите на проекти.

Имахте прекрасно виждане за визията на атомния град Козлодуй. Успяхте ли да реализирате проектите и набелязаните цели?

Благодаря за оценката. Аз съм човек с много мечти и кмет с много идеи. Във втория ми мандат реализирахме много проекти, които бяха стартирали в края на първия. Постоянно търсим възможности за финансиране и кандидатстваме по национални и европейски програми за нови такива. Факт е, че се забави стартирането на редица национални програми, финансирани от ЕС, закъсня и реализирането на Плана за възстановяване и устойчивост. Но моята цел като кмет винаги е била и ще бъде да осигурим за хората най-доброто във всяка една област, така че, усилията продължават.

Как виждате града и община Козлодуй след четири години?

За мен най-важни са хората. Искам градът и селата да са пълни с много деца, с млади хора и условията за живот да са още по-добри. След четири години се надявам да имаме стартирал проект за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и да кипят строителни дейности.

 

Румяна Георгиева