Бизнес Събития

От община Криводол отговориха на спекулации с факти

  19.05.2023 16:00             
От община Криводол отговориха на спекулации с факти

От общинската управа на Криводол излязоха с нарочно съобщение, с което отговориха на медийни спекулации в един жълт сайт. Без да уточняват името на медията, екипът на кмета Христо Доков публикува пълен отчет на средствата за дейности по ремонт на улици в града и селата на общината.

 

О Б Щ И Н А   К Р И В О Д О Л

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ

„Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и последващо осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на улици на територията на община Криводол“

Обществената поръчка се финансира със средства от целева субсидия на основание чл. 50 от ЗДБРБ  за 2020г. и чл. 53 от ЗДБРБ за 2021г. на Министерски съвет. Стойността на Строително-монтажните дейностти е 1 012 007,43 лв с ДДС, от които 29 280,00лв. са заплатени за проектиране и авторски надзор.

 

I. ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТТИ ПО ПОДОБЕКТИТЕ

А) ул. „Мусала“, гр. Криводол (започва от О.Т. 259 по плана на гр. Криводол)

Дължина и ширина на улицата:

Дължина –65,16 метра

Ширина – 6,00 метра 

Доставка и монтаж на бетонети бордюри – 134,00 метра

Обща стойност на СМР – 28 202,15лв.  с ДДС

 

Б) ул. „Рила“, гр. Криводол (започва от О.Т. 253 до О.Т. 262 по плана на гр. Криводол)

Дължина и ширина на улицата:

Дължина – 204,52 метра  

Ширина – 7,00 метра 

Доставка и монтаж на бетонети бордюри – 402,00 метра

Обща стойност на СМР – 95 849, 46лв.  с ДДС

 

В) ул. „Хаджи Димитър“, гр. Криводол (започва от О.Т. 225 до О.Т. 228 по плана на гр. Криводол)

Дължина и ширина на улицата:

Дължина – 260,31 метра

Ширина – 6,00 метра

Обща стойност на СМР – 72 374, 08лв.  с ДДС

 

Г) ул. „Замфир Попов“, гр. Криводол (започва от О.Т. 297 до О.Т. 308 по плана на гр. Криводол)

Дължина и ширина на улицата:

Дължина – 206,02 метра

Ширина – 6,00 метра

Обща стойност на СМР – 38 964, 94лв.  с ДДС

 

Д) Съществуващо кръстовище при ул. „Освобождение“ и ул.“Комсомолска“, гр. Криводол (образуваното пространство, отредено за пазар, което се намира между О.Т. 196 през О.Т. 321 до О.Т. 322 по плана на гр. Криводол)

Дължина и ширина на съществуващото кръстовище:

Дължина – 142,19 метра

Ширина – от 8,00 до 9,50 метра

Обща стойност на СМР – 42 615, 91 лв.  с ДДС

 

Е) ул. „Александър Стамболийски“, гр. Криводол (започва от О.Т. 179 до О.Т. 183 по плана на гр. Криводол)

Дължина и ширина на улицата:

Дължина – 153,52 метра

Ширина – 7,90 метра

Обща стойност на СМР – 42 618, 85лв.  с ДДС

                                   

Ж) ул. „Георги Димитров“, село Краводер (започва от О.Т.113 до О.Т. 546 по плана на с. Краводер)

Дължина и ширина на съществуващата улица:

Дължина – 752,52 метра

Ширина – от 6,20 до 6,50 метра

Обща стойност на СМР – 209 674, 33лв.  с ДДС

 

З) ул. „Георги Димитров“, село Лесура

Дължина и ширина на съществуващата улица:

Дължина – 306,54 метра

Ширина – 7,80 метра

Обща стойност на СМР – 117 759, 17лв.  с ДДС

 

И) ул. „Волга“, село Лесура

Дължина и ширина на съществуващата улица:

Дължина –  151,67 метра

Ширина – 5,00 метра

Доставка и монтаж на бетонети бордюри – 113,00 метра

Обща стойност на СМР – 51 585, 12лв.  с ДДС

 

Й) ул. „Васил Коларов“, село Градешница

Дължина и ширина на съществуващата улица:

Дължина –  170,71 метра

Ширина – 5,00 метра

Обща стойност на СМР – 44 284, 33лв.  с ДДС

 

К) ул. „Искър“, село Градешница

Дължина и ширина на съществуващата улица:

Дължина –  132,36 метра

Ширина – 5,00 метра

Обща стойност на СМР – 43 276, 37лв.  с ДДС

 

Л) ул. „Юрий Гагарин“, село Галатин

Дължина и ширина на съществуващата улица:

Дължина –  467,86 метра 

Ширина – 6,00 метра

Обща стойност на СМР –151 656, 29лв.  с ДДС

 

М) ул. „Байкал“, село Галатин

Дължина и ширина на съществуващата улица:

Дължина –  206,76 метра 

Ширина –  5,00 метра

Обща стойност на СМР – 54 273, 78лв.  с ДДС

 

Н) ул. „Васил Коларов“, село Фурен 

Дължина и ширина на съществуващата улица:

(започва от О.Т.45 до О.Т.46 по плана на с. Фурен)

Дължина – 61, 29 метра

Ширина – от 3,20 до 7,90 метра

Обща стойност на СМР – 18 872, 65лв.  с ДДС

 

 

Забележка: От Община Криводол предупреждават, че четенето на жълти сайтове уврежда сериозно умствените способности!