България

Ще увеличат ли парите за командировъчни: Какво реши НСТС

  21.03.2023 18:40             
Ще увеличат ли парите за командировъчни: Какво реши НСТС

Предложенията за промени в двете наредби - за командировъчните в страната и за тези в чужбина, ще влязат в дневния ред на заседанието на Министерския съвет (МС) в сряда.
Това потвърди вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров пред журналисти след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
На тристранката синдикатите подкрепиха двете наредби. От работодателските организации също изразиха подкрепа.
Съображение беше изказано от Българската търговско- промишлена палата (БТПП) относно част от разпоредбите, които се предлагат, не следва да бъдат предмет на колективното трудово договаряне, посочи Лазар Лазаров. Той каза, че по принцип БТПП подкрепят проекта на наредба.
С постановлението на МС за изменение и допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в страната, предложен от Министерството на труда и социалната политика, се предвижда увеличение на минималния размер за дневните разходи при командировка от 20 лв. на 40 лв.
С друг проект на постановление внесен от Министерство на финансите, се дава предложение за повишение на дневните командировъчни съобразно жизнения стандарт в държавата, в която се предвижда да пътува командированият. Така сумата за дневни пари може да варира от 39 евро (например за Словакия) до 59 евро (за Великобритания) в рамките на Европа./ БТА