Бизнес Събития

Търсят наематели на общински имоти във Видин

  16.03.2023 12:00             
Търсят наематели на общински имоти във Видин

ОБЩИНА ВИДИН ОБЯВЯВА

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост за осъществяване на здравна дейност по реда на Закона за лечебните заведения, находящи се на територията на община Видин за срок от 3 (три) години:

 Помещение, публична общинска собственост, с площ 22,00 кв.м., находящо се в гр. Дунавци, сградата на Здравна служба, ет.1, начална тръжна цена – 8,80 лева, месечен наем без ДДС и начален час за провеждане на търга 9:30 часа.

Помещение, публична общинска собственост, с площ 35,00 кв.м., находящо се в гр. Дунавци, сградата на Здравна служба, ет.1, начална тръжна цена – 14,00 лева, месечен наем без ДДС и начален час за провеждане на търга 09:45 часа.

Помещение, публична общинска собственост, с площ 35,00 кв.м., находящо се в гр. Дунавци, сградата на Здравна служба, ет.2, начална тръжна цена – 14,00 лева, месечен наем без ДДС и начален час за провеждане на търга 10:00 часа.

Помещение, публична общинска собственост, с площ 34,00 кв.м., находящо се в с. Покрайна, сградата на Читалището, ет.1, начална тръжна цена – 13,60 лева, месечен наем без ДДС и начален час за провеждане на търга 10:15 часа.

Помещение, публична общинска собственост, с площ 12,00 кв.м., находящо се в с. Капитановци, сградата на Кметството, ет.1, начална тръжна цена – 4,80 лева, месечен наем без ДДС и начален час за провеждане на търга 10:30 часа.

Помещение, публична общинска собственост, с площ 38,75 кв.м., находящо се в с. Сланотрън, сградата на Здравна служба, ет.1, начална тръжна цена – 15,50 лева, месечен наем без ДДС и начален час за провеждане на търга 10:45 часа.

Помещение, публична общинска собственост, с площ 32,00 кв.м., находящо се в с. Сланотрън, сградата на Здравна служба, ет.1, начална тръжна цена – 12,80 лева, месечен наем без ДДС и начален час за провеждане на търга 11:00 часа.

Помещение, публична общинска собственост, с площ 27,44 кв.м., находящо се в с. Градец, сградата на Здравна служба, ет.2, начална тръжна цена – 10,98 лева, месечен наем без ДДС и начален час за провеждане на търга 11:45 часа.

Помещение, частна общинска собственост, находящо се в с. Бела Рада, община Видин, сградата на Здравна служба с площ от 25,00 кв.м., начална тръжна цена в размер на 10,00 лв. (десет лв) начален час за провеждане на търга 12:00 часа.

I. Търговете с тайно наддаване ще се проведат на 05.04.2023 г. (сряда) в административната сграда на община Видин, Медиен център-партерен етаж.

 

       II. Тръжната документация се закупува в срок до 04.04.2023 г. до 16:30 часа от ет.7, стая №3 в  административната сграда на община Видин.

Цена на документацията – 40,00 лв. без ДДС.

 

Пълният текст на обявата ще намерите на страниците на "Конкурент" - вестникът на Северозапада!

 Значителна облачност, очакват се валежи от дъжд
До 2050 г. се очаква намаляване на населението в 61 страни, включително и в България
МВР-Видин с ВАЖНО съобщение за гражданите
Агенцията по храните във Враца обяви свободно място за младши експерт
Хороскоп за 21 март
Ученичка е предлагала сексуални услуги в кабинки в стриптийз бар