Бизнес България

НОВО 20: Една минимална заплата за София и друга за страната

  12.03.2023 06:26             
НОВО 20: Една минимална заплата за София и друга за страната

Да има една минимална работна заплата за столицата и друга за останалата част от страната. Този въпрос ще дебатират синдикатите и бизнесът у нас. Причината е, че трябва да изпълним евродирективата за минималното възнаграждение до 2024 г. 
В едно от последните си заседания парламентът прие, че минималната заплата трябва да е 50% от средната. Това обаче отвори още по-голям спор, защото ако в София средната заплата е 2700 лв., то в повечето региони тя е между 1600 лв. и 1700 лв. Разликата в заплащането в страната прави трудно намирането на балансирано число, което да показва както потребностите на работника и неговото семейство, така и икономическото развитие и производителността на труда. 

Спор

Разликата между минималната работна заплата и минимална заплата за издръжка всъщност е част от спора между работодатели и синдикати. Росица Макелова, научен секретар на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, коментира за „Телеграф“, че в евродирективата има четири критерия за определяне на минималното възнаграждение и един от тях е, че то трябва да се тества дали е адекватно спрямо потребностите и разходите на трудещия се и неговото семейство и това е записано в Конвенцията на Международната организация на труда. България е подписала документа още през 2018 г. „Конвенцията предвижда две групи критерии - социални и икономически. Социалните покриват потребностите на работника, издръжката на живот, икономическите покриват развитието на икономиката и на производителността на труда, така че да се получи едно балансирано число, което да осигури минимална работна заплата, която нито да е прекалено висока, нито прекалено ниска“, контрира Мария Минчева, зам.-председател на БСК, пред медията ни. 

Закон

Според бизнеса, докато не се определят национални критерии, по които да се формира минималната работна заплата, няма как да се потвърди, че тя е адекватна. Това, че парламентът гласува минималната да е 50% от средната, обезсмисля цялата процедура, заложена в евродирективата, смятат работодателите. Те пратиха и писмо до Европейската комисия. Директивите са документи, които следва да бъдат приложени и адаптирани към националното законодателство, настояват от КНСБ. Синдикатът от години изчислява заплата за издръжка и това е реперът, с който трябва да мери минималната заплата. В момента минималната заплата покрива 42% от необходимите за издръжка пари. Според бизнеса в новия парламент текстът в Кодекса на труда трябва да се промени и вместо минималната заплата 50% от средната трябва да се запише само, че има задължителен механизъм, а той да се договори. 

Сияна Севова