Събития

Областна администрация Видин продължава набирането на предложения за послание в рамките на Националната кампания „България заслужава!“

  26.01.2023 12:00             
Областна администрация Видин продължава набирането на предложения за послание в рамките на Националната кампания „България заслужава!“

По повод Националната кампания „България заслужава!“, Областна администрация  Видин продължава да набира предложения за послание, което да бъде текст, съдържащ до седем думи.

Желаещите да участват в инициативата могат да подават своите предложения в срок до 31.01.2023 г. на официалната електронна поща на Областна администрация Видин [email protected] или в Центъра за административно обслужване, гр. Видин, ул. Дунавска №6.

Предложенията следва да съдържат и данни за контакт с автора (три имена, адрес/ел. адрес и телефонен номер). Участието в инициативата е безвъзмездно, кореспондиращо с принципите на индивидуалното доброволчество.

На 1 ноември 2022 година стартира Националната дарителска кампания „България заслужава!“, за изграждане на 111 метров пилон, на който ще се извиси българското национално знаме. Кампанията е под патронажа на президента на Република България Румен Радев, а проектът се реализира изцяло с дарения от българи в и извън пределите на страната, както и със съдействието на държавните и местни власти.

Пилонът ще бъде монтиран на надморска височина 1430 м, на Роженските поляни, които са един от символите на българщината, историческото и духовното ни наследство.

В основата на Пилон „Рожен“, се предвижда монтиране на мраморна плоча, изобразяваща картата на България, където ще бъдат вдълбани двадесет и осем послания от 28-те административни области в страната. Всяко послание ще бъде гравирано на мястото на областта, от която идва и ще остане за бъдещите поколения.

Комисия, назначена със заповед на областния управител ще разгледа постъпилите предложения и ще определи посланието за област Видин, което ще бъде изпратено в Областна администрация Смолян, в указания от тях срок.

Избраното послание ще бъде гравирано на мраморната плоча на мястото, което заема област Видин в картата на България.