Събития

В Лом правят информационна среща за санирането

  26.01.2023 10:00             
В Лом правят информационна среща за санирането

Информационна среща с гражданите, които проявяват интерес към новата програма за саниране, ще се проведе на 31 януари 2023 г., вторник, от 17,30 часа, в залата на Общинския пазар, ет. 2, ул. „Георги Манафски“ №19 в Лом, съобщиха от общината. 
Първият етап по програмата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), включва 100% безвъзмездна финансова помощ за санирането на одобрените сгради.
На срещата експерти от Община Лом ще представят насоките, условията и необходимите документи за кандидатстване, както и ще отговорят на въпроси на гражданите, свързани с програмата.
Насоките и необходимите документи са публикувани:
• на официалния интернет сайт на Община Лом – www.lom.bg, секция „Енергийна ефективност“ - https://www.lom.bg/currentNews-3649-newitem.html
• на електронната страница на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ): www.mrrb.bg , Раздел „Проекти по НПВУ“, Секция „Процедури по НПВУ“, Подсекция „Процедури, отворени за кандидатстване“, Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“.