Събития

Община Видин организира информационна среща за санирането на многофамилни жилищни сгради

  25.01.2023 08:00             
Община Видин организира информационна среща за санирането на многофамилни жилищни сгради

На 31 януари (вторник) от 17:30 ч. в залата на Общински съвет – Видин ще бъде представена процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“. 

Община Видин кани заинтересованите от кандидатстване по процедурата граждани, представители на сдруженията на собствениците и домоуправители на многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., да присъстват на събитието. На него те ще получат подробна информация за условията за участие в процедурата, както и за критериите за класиране.

В срещата ще участват експерти от общинската администрация, както и външни експерти с опит в предишните програми за саниране, към които гражданите ще могат да отправят въпроси относно кандидатстването.