Бизнес Събития

Инвеститор идва, за да отвори нова фабрика във Враца

  24.01.2023 18:11             
Инвеститор идва, за да отвори нова фабрика във Враца

Инвеститор е проявил интерес и има намерение да отвори нова фабрика във Враца. Икономическият субект е от хранително-вкусовата промишленост, а парите от продажбата на терена, където ще бъде построен новият завод, ще бъдат предназначени за строежа и облагородяването на новия парк в ж.к. „Сениче“, това съобщи кметът на общината Калин Каменов.

Мястото, на което се очаква инвеститорът да изгради и установи своето производство, се намира край построените заводи на МД „Електроник“ и „Теклас“.

По думите на градоначалника става дума за българска компания, която ще започне с един производствен комплекс и с около 60 работни места, като плановете са да бъде изграден и втори работен комплекс.

Темата ще бъде обсъдена на 31 януари, когато е първото за годината заседание на общинския съвет на Враца. Тогава се очаква да бъде определена пазарна цена за недвижим имот – частна общинска собственост, който е включен  в „Програма  за  управление  и  разпореждане  с  имотите – общинска  собственост през 2023 г.”, за продажба чрез търг.