Събития

Професионалната гимназия по ядрена енергетика в Козлодуй ще получи статут на Център за високи постижения

  24.01.2023 14:00             
Професионалната гимназия по ядрена енергетика в Козлодуй ще получи статут на Център за високи постижения

Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов", Козлодуй ще получи статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение като краен получател за изпълнение на инвестиции в Националния план за възстановяване и устойчивост, Стълб 1 „Иновативна България", Компонент 1 „Образование и умения" по Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователната инфраструктура", съобщиха от регионалното управление на образованието във Враца. Утвърден е списък с 28 професионални гимназии в страната, които ще получат статут на такива центрове и ще бъдат оборудвани в съответствие с най-високите технологични изисквания. Така те ще се превърнат ядро на регионални екосистеми, повишаващи регионалната конкурентоспособност и работещи въз основа на партньорства между професионални училища, университети, компании, местни власти и други образователни институции.

Още едно училище - Професионалната техническа гимназия "Н. Й. Вапцаров", Враца е в списък на училищата, които могат да бъдат крайни получатели при остатъчни средства.