Събития

Съвременна база и качествено образование предлага ДГ „Единство Творчество Красота“ - Враца

  24.01.2023 12:00             
Съвременна база и качествено образование предлага ДГ „Единство Творчество Красота“ - Враца

Приемът за учебната 2023/2024 г. започна.

Детската градина  е съвременна и модерна образователна институция, съхранила българските традиции, съчетаваща иновации и качество, предлагаща условия за щастливо детство на всяко дете.

За децата се грижат високо квалифицирани специалисти, които с отговорност и професионализъм изграждат у подрастващите, от най-ранна възраст, умения и способности, необходими на бъдещите ученици.

ДГ разполага с :

 • интерактивен кабинет;
 • кабинет по БДП и открита площадка по БДП в двора на ДГ;
 • кабинет по английски език с безплатно изучаване за всички възрастови групи;
 • кабинет по сензомоторика;
 • кабинет по изобразително изкуство за надарени деца;
 • логопедичен кабинет;
 • музикален салон;
 • физкултурен салон;
 • открит плувен басейн;
 • зелена класна стая на открито;
 • експериментален кабинет.

 

По желание на родителите децата могат да посещават допълнителни педагогически занимания по футбол и диско балет.

Очакваме с нетърпение да се запознаем с новите възпитаници на ДГ „Единство Творчество Красота“!

Адрес: гр. Враца  3000, ул. „Симеон”, тел. 0884308965

Сайт на ДГ“ Единство Творчество Красота“ www.cdgedinstvo.com