Събития

„Топлофикация Враца“ осигурява надеждно отопление през зимата на достъпна цена

  24.01.2023 11:00             
„Топлофикация Враца“ осигурява надеждно отопление през зимата на достъпна цена

"Централното парно е сред най-предпочитаните начин за отопление за битовите абонати във Враца. Основната причина е, че клиентите си осигуряват топлина в домовете на достъпна цена. С избора на услугите на топлофикацията, потребителите стават активен участник в мисията за подобряване на въздействието върху околната среда и качествето на въздуха в града." заяви инж. Радослав Михайлов, директор на "Топлофикация Враца".

Той обясни, че за предоставяне на зелена енергия, през годините са инвестирали в редица екологични проекти, сред които е именно използването на биогорива при производствената дейност.

Инж. Радослав Михайлов коментира бъдещите намерения на предприятието за екологични инвестиции. Той обясни, че през 2023 г. планират проектирането и изграждането на инсталации за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и извършване на мероприятия за повишаване на ефективността на основните съоръжения.

Инж. Михайлов разказа, че сред големите им приоритети остават инвестициите в рехабилитация на съоръженията за пренос на топлинна енергия и подмяната на стари абонатни станции.

Инж. Михайлов поясни, че бизнес планът им е изцяло в съответствие с националните и европейските приоритети и законови изисквания в областта на опазване на околната среда и устойчивото развитие.

"Осигуряването на качествена и достъпна услуга е в основата на нашите цели и инвестиции" посочи изпълнителния директор на топлофикационното дружество.

"Няма друга по-добра алтернатива от централното отопление. Въпреки повишението на цените на горивата и емисиите, ние успяваме да запазим приемливи цените на нашите услуги.“ заяви инж. Михайлов.