Обяви

“АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД - Козлодуй си търси Електромонтьор и Технолог в ПТО

  17.01.2023 14:08             
 	“АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД - Козлодуй си търси Електромонтьор и Технолог в ПТО

 

“АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД  - Козлодуй

ОБЯВЯВА КОНКУРС

Технолог в ПТО

Образование степен: Висше образование-Магистър, Бакалавър;

- в областта на Техническите науки – машиностроене, енергетика, строителство.

Изисквания и задължения:

 • трудов стаж по специалността ще се счита за предимство.
 • Компютърна грамотност: MS Excel, MS Word;
 • Нормира и ценообразува възложените дейности;
 • Участва в планирането за изпълнение на дейността, осъществява контрол на извършените дейности с цел коректно и точно подготвяне плановите спецификации на труда и материалите;
 • Следи изпълнението на дейностите за спазване на съгласуваните договорености;
 • Подготвя необходимите отчетни документи и ги предоставя за съгласуване с Възложителя;

Електромонтьор

Образование степен: Средно или средно-специално;

Квалификация: Ел.централи и мрежи, ел.машини и апарати, електротехника, ел.обзавеждане на промишлени предприятия и други свързани с монтажа, ремонта и поддръжката на ел.съоръжения;

Професионален опит:

 • За заемане на длъжността не се изисква трудов стаж по специалността, но ако има такъв, ще се счита за предимство.

Изисквания за длъжността:

 • Способност за работа самостоятелно и в екип;
 • Възможност за пътуване и командировки в страната;
 • Възможност за работа на трисменен режим;
 • Фундаментални познания в областта на математика, физика, електротехника и механика;
 • Възможност и умения за боравене с измерителни инструменти;
 • Възможност и умения за боравене с основнодостъпните електроинструменти, като ъглошлайф, ръчна бормашина и др.

Компанията предлага:

-Обучение и възможност за развитие;

-Дългосрочна работа в стабилна компания;

-Безплатен транспорт до работното място;

-Ваучери за храна с подсигурено столово хранене;

-Допълнително здравно и пенсионно осигуряване.     

За повече информация: http://aer-bg.com; и тел.:0973/7-29-24