Бизнес Събития

Купуват мобилни устройства за контрольорите на ИАРА

  05.08.2022 09:00             
Купуват мобилни устройства за контрольорите на ИАРА

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) изпълнява проект BG14MFOP001-3.001-0035 „Доставка на персонални 60 преносими компютъра, 120 мобилни устройства - таблети - за служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, изпълняващи контролни дейности“. Проектът е финансиран по програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г., договор за безвъзмездна помощ  МДР-ИП-01-145 от 29.10.2021 г.

Закупуването на преносими компютри и мобилни устройства за служителите, извършващи контролни дейности в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури има за цел да подобри работния процес по издаването на актове, както и подобряване на условията на труд като цяло. В условията на епидемиологична обстановка се налага ограничаване на присъствието на служителите на ИАРА на територията на агенцията и нейните звена. В редица случаи, при които служителите на дирекцията не се намират на работните си места поради служебни пътувания и в случите на извънработно време, годишен отпуск и др. възникват спешни задачи, свързани с конкретни срокове и специфичните компетенции на отделните експерти. В този случай е необходимо отделните експерти да разполагат със съответната техническа обезпеченост, за да могат да изпълнят служебните си задължения в поставените срокове и необходимото качество. Закупуване на мобилни устройства - таблети е и във връзка с проект № BG14MFOP001-3.001-0026 "Разширяване на програмния обхват и надграждане на Информационно-статистическата система на ИАРА, съгласно национални и европейски изисквания, както и въвеждане на електронни административни услуги", тъй като е разработено мобилно приложение за инспекторите на ИАРА, които да имат достъп до системата по всяко едно време, в което са извън офиса. Таблетите са необходими за изготвянето на докладите от инспекции.

Ще бъдат доставени персонални 60 преносими компютъра и 120 мобилни устройства – таблети.

Бюджетът  на проекта е 180 200  лв., от които 90%  в размер на 162 180 лв. съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 10% - 18 020 лв.  от държавния бюджет на Р България. Изпълнението на проекта трябва да приключи до 29.10.2023 г.

Още по темата ще намерите в днешния брой на "Конкурент" - вестникът на Северозапада.След дъжда вчера: Времето започва да се подобрява
Рекордно много пожари в Югозападна Европа през 2022 г. и високи нива на въглеродно замърсяване
Експерти на омбудсмана с информационна среща и приемна за гражданите във Враца
Почитаме Успение Богородично
Хороскоп за 15 август
Вижте защо е нужно по-бързото завършване на пътя Видин - Ботевград СНИМКИ