Бизнес Интервю Събития

Калин Каменов: Чака ни много работа през следващите месеци

  19.07.2022 09:20             
Калин Каменов: Чака ни много работа през следващите месеци

Г-н Каменов, пред какви предизвикателства се изправя през лятото Община Враца?

- Фокусът на местната администрация през летния сезон е реализирането на капиталовата програма, тъй като метеорологичните условия позволяват изпълнението на строително-ремонтните дейности. От началото на календарната година предизвикателствата пред Община Враца са две – засилващата се инфлация и ръст на цените, както и липса на подкрепа от страна на държавата. Този проблем не е персонален само за общинската администрация във Враца, тъй като с подобни трудности се сблъскват и мои колеги от различни градове в страната. Това е и причината още в края на 2021 година с моя екип ясно да дефинираме какви ще са нашите приоритети и как да планираме бюджета по начин, който да предполага – финансова стабилност, предвидимост и осигуряване на всички публични услуги.

 

Кои са акцентите в строителната програма?

- Акцентите в капиталовата програма за тази година са – градската среда, обновяването на междублокови пространства, изграждането на паркинги и ремонтиране на пътна инфраструктура в града и населените места на Враца. Въпреки значителния размер на предвидените средства в бюджета за ремонти, те са крайно недостатъчни и не биха обхванали всеки един проблемен участък в града и селата.

По отношение на пътната инфраструктура в града са предвидени близо 2 000 000 лева, като от тях половината се инвестират в ремонт на компрометирани пътни участъци в кварталите, другата – в обновяването на междублоковите пространства.

Коментирайки междублокови пространства е редно да се отбележи и предвидената сума от над 400 000 лева за изграждането на паркинги в ж.к. „Дъбника“ и в Централна градска част. Същевременно, моят екип работи по проектирането на пътна връзка на ж.к. „Металург“, която ще обезпечи свързването на квартала с центъра.

За населените места на Враца са осигурени 1 000 000 лева за ремонт на улици, като през настоящата година ще внедрим и видеонаблюдение във врачанските села.

Успоредно с пътната инфраструктура, през настоящата година ще инвестираме средства и в развитието на градската среда. Преди по-малко от месец стартира ремонтът на алеите към градския стадион, като по този начин ще осигурим адекватно парково пространство с осветление, пейки, нова настилка и модерна визия. Отново със собствени бюджетни средства ще стартираме изграждането на парк в ж.к. „Сениче“.

 

В началото на април над Враца премина ураганен вятър, след който беше обявено частично бедствено положение. Защо досега не са отпуснати средства от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии и общината сама /със свои средства/ ли се справи с нормализирането на живота?

- През последните 6 години във Враца е имало поне 3 сериозни бури, придружени с ураганни ветрове и пориви над 100 км/ч. Това е и причината, поради която в местната администрация има създаден кризисен щаб, който координира БКС, Инспектората и си сътрудничи с екипите на Пожарна безопасност и защита на населението и органите на реда. При последния ураганен вятър щабът бе свикан незабавно и екипите започнаха както поетапното разчистване на паднали дървета и клони, така и остойностяването на щетите по обекти – общинска собственост и частни домове. Цялата документация от месец април тази година, включително – количествено-стойностни сметки и снимков материал на пострадалите обекти бе изпратена към Междуведомствената комисия към Министерски съвет. До момента нямаме становище от експертите. Тъй като обектите със сериозни щети няма как да бъдат оставени на произвола, докато получим отговор от комисията и последващо финансиране, бяхме принудени да ги възстановяваме със собствени бюджетни средства.

 

В края на май отново беше обявено частично бедствено положение - този път заради обилните дъждове. Успя ли местната власт да се справи и с този проблем?

- Обилните дъждове и щетите, които нанасят по инфраструктурата са напълно идентични с ураганния вятър. В общинското предприятие БКС има създадена организация и екипи, които при информация от Националния институт за метеорология и хидрология за предстоящи обилни дъждове, извършват оглед на всички шахти  и водосборни решетки в града и при необходимост ги почистват. През месец май най-сериозни проблеми в града имаше в района на бул. „Васил Кънчов“, където пътното платно при кръстовището с ул. „Георги Апостолов“ беше непроходимо Другият проблемен участък бе квартал „Бистрец“, където след изкопните дейности на ВиК се бяха образували пропадания в насипаните участъци.

В конкретния случай, екипите на БКС, съвместно с Пожарна безопасност и защита на населението работиха над 12-часа по отпушването на каналите около бул. „Васил Кънчов“ и отводняването на пътната артерия. На следващия ден движението в района бе възстановено. За тези участъци отново поискахме съдействие от държавата, но за съжаление до ден днешен – нямаме никакъв отговор.

 

Защо се стигна до протестите в квартал Бистрец и как претенциите на жителите на квартал ще бъдат удовлетворени?

- Исканията на жителите на квартал „Бистрец“ са напълно основателни и едва ли някой би подложил под съмнение сериозността на проблема. За съжаление за пореден път през тази година държавата прие ролята на „мащеха“ и не удовлетвори исканията на местната администрация. Проблемът в квартала не е от една или две години и това е причината през  тази година да търсим подкрепа от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, тъй като в проекта на ВиК не са предвидени средства за пълното възстановяване на компрометираните участъци. На 19 април изпратихме писмо до регионалното министерство с молба за осигуряване на средства за квартала. Месец по-късно получихме вежлив отказ, с мотива за недостиг на пари. На 7 юни изпратихме отново писмо, придружено с изготвена подробна количествено-стойностна сметка за всички улици и прилежащи тротоари. Към момента няма отговор.

Това е и причината, поради която взехме нелекото решение да разрешим този общ за всички институции проблем – напълно сами, без да чакаме държавата. Експертите от строителната дирекция извършиха няколко огледа на пътната инфраструктура в квартала и тяхното становище бе, че стръмните участъци трябва да бъдат бетонирани, тъй като нямат никаква основа и в голямата си част никога не са били асфалтирани. Със средствата, които разполага Община Враца през настоящата година могат да се бетонират 15 стръмни пътни участъци и да се асфалтират цялостно над 3, сред които главната пътна артерия на квартала. На проведената среща с живущите там приехме исканията им полагането на бетон да се извършва по друга технология, с цел осигуряване на по-голяма здравина на настилката. Вярвам, че с очакваното преизпълнение на бюджета, ще осигурим още средства за квартала, които да бъдат инвестирани за възстановяването на настилките. Равносметката е, че до края на годината ще успеем да обновим над 80% от пътните участъци в квартала. Въпреки това, с моя екип няма да се откажем от това да търсим средства, с които да възстановим всички улици в квартала.

 

Вярно ли е, че средствата, предвидени за ремонт на лекоатлетическата писта на стадион "Христо Ботев" във Враца се пренасочени за друг град? Бихте ли казали повече по тази тема?

- В началото на 2021 година, министърът на младежта и спорта – Красен Кралев заяви, че ще бъдат осигурени средства за реконструкцията на лекоатлетическата писта в спортен комплекс „Христо Ботев“ и по-конкретно – на стадиона. Подаденият проект  на Община Враца отговаря на условията на Наредба №4 на ММС и за неговото реализирана бяха предвидени средства в размер на 1 208 333,33 лв. Месец по-късно, на 21 април 2021 година в електронния портал за обществени поръчки бе публикувана Обява №01981-2021-0015 за избор на изпълнител на за реконструкция на лекоатлетическата писта. Видно от официалния сайт на Регистъра на обществените поръчки по обявената процедура са кандидатствали шест фирми, които са имали 5-дневен срок за отстраняване/допълване на неточности по документацията /съгласно Протокол № 1 от 14.05.2021г. на комисията/.

За съжаление до настоящия момент нито на сайта на Министерството на младежта и спорта, нито в Регистъра на обществените поръчки има някаква информация на какъв етап е процедурата, избран ли е изпълнител и ще бъде ли реализиран проекта, за който са осигурени средства от централния бюджет.

На 11 май се навършва една година от изтичането на крайния срок за подаване на оферти, а все още няма избран изпълнител. От началото на 2022 година, спортистите от нашите клубове и техните родители многократно задават въпроси към ръководствата на клубовете по лека атлетика относно готовността за реализирането на проекта от страна на Министерството на младежта и спорта. Формалните обяснения за сроковете и изискванията за избор на изпълнител, вече не срещат доверие нито в родителите и състезателите, нито сред спортната общественост в града.

 

Преди няколко месеца анонсирахте идеи за кандидатстване с проекти, които ще превърнат Враца в екологичен зелен град. Бихте ли ни припомнили конкретните инициативи?

- Планът за интегрирано развитие на Община Враца е изключително амбициозен и обхваща всички сфери на обществения живот. Предвидените проекти са на стойност от над 125 000 000 лева. Ние сме и една от първите общини в страната, които подадохме плана много преди крайния срок. В първия приоритет на ПИРО са включени проекти за изграждане на фотоволтаичен парк, индустриална зона, водоснабдяването на Врачанския балкан, изграждането на екстремен атракционен парк „Леденика“ и възстановяването на лифта, консервиране на кулите на Мешчиите и Куртпашовата, създаването на европейски цифров иновационен хъб и изграждане на зона за риболов и отдих около яз. „Дъбника“.

Във втората приоритетна област са включени предложенията за изграждането на многофункционален парк над централния стадион, довършването на пешеходната зона, създаване на повече паркинги в кварталите и модернизация на здравната инфраструктура и закупуването на съответното оборудване.

По отношение на приоритет „Интегрирано развитие на региона“ сме предвидили инвестиции в инфраструктура за създаване на нови производства, развитие на туристически маршрут, свързан с пътя на Ботевата чета, модернизацията на скри зона „Пършевица“ и включването на Враца в част от Евровело 6.

 

Какви са предвидените инвестиции в спортната инфраструктура?

- През последните години както със собствени бюджетни средства, така и с подкрепата на държавата успяхме да обновим голяма част от спортната инфраструктура в града. През настоящата година сме предвидили средства за основен ремонт на детския плувен басейн, както и за изграждането на фотоволтаична система в спортен комплекс „Христо Ботев“. По отношение на покрития плувен басейн сме осигурили средства за неговата енергийна независимост, чрез изграждането на водородна инсталация за отопление. За любимия отбор на поколения врачани – Ботев ще бъдат инвестирани средства за подмяната на тревната настилка на централния стадион в града.

 

Да погледнем няколко месеца напред. Новините за нова ковид вълна все по-често стряскат здравните власти у нас, а новините за покачване на заболеваемостта са притеснителни. В тази връзка, притесняват ли Ви новините за ковид, имайки предвид традиционния есенен панаир във Враца?

- От началото на пандемията през 2020 година Община Враца бе водеща при създаването на организация, прилагането на противоепидемичните мерки и осъществяването на контрол за тяхното спазване. В рамките на тези две години се сблъскахме с нещо напълно непознато, допускахме грешки, но и научихме много. Това е и причината, поради която въпреки ограниченията успяхме да проведем различни събития, макар и не в пълен обем. Към момента имаме готовност да проведем Традиционния врачански есенен панаир, като при хипотетично налагане на пакет от противоепидемични мерки, сме готови да проведем събитието така, че да не поставяме живота и здравето на посетителите на риск.

 

АВТОР: Георги Александров