Бизнес Събития

Община Бойчиновци отдава на търг свои имоти под наем

  10.05.2022 08:00             
Община Бойчиновци отдава на търг свои имоти под наем

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ОТКРИВА:

 

          Процедура  по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - частна общинска собственост с начин на трайно ползване “НИВА”, находящи се в землищата на населените места на община Бойчиновци както следва:

 

БЕЛИ БРОД –          4 бр. земеделски имоти

МАДАН –                   3 бр. земеделски имоти

БЕЛИ БРЕГ –           1 бр. земеделски имот

ОХРИД –                    3 бр. земеделски имоти

ЕРДЕН –                   2 бр. земеделски имоти

ПОРТИТОВЦИ –      2 бр. земеделски имоти

КОБИЛЯК –             7 бр. земеделски имоти

ВЛАДИМИРОВО –  9 бр. земеделски  имоти

ГРОМШИН –           8 бр. земеделски имоти

ПАЛИ ЛУЛА -          8 бр. земеделски  имоти

ЛЕХЧЕВО –           11 бр. земеделски имоти

 

 

 

 

 

индивидуализирани в Прилолжения от № 1 до № 11 и съгласно копия от скици на всеки отделен имот.

 

           1. Определям за начална тръжна наемна цена годишно - базисната от 50 лв/дка /петдесет/ лева на декар, съгласно - Тарифа за определяне на минимални наемни цени на недвижими имоти общинска собственост приета с Решение № 184 от 2009 година, изменена и допълнена с Решение № 299 от Протокол № 36/22.07.2010година, Решение № 83 от Протокол от 26.04.2012г., Решение № 370/2014год., Решение № 55 от Протокол № 6/ 23.03.2016г и Решение № 63 от Протокол № 10/ 10.04.2020г

 

          2. Определям срок за отдаване под наем на земеделските имоти– 2 /две/ стопански години.

          3. Определям депозит за участие в търга в размер на 10 лв./десет лева/ за всеки земеделски имот поотделно.

          4. Определям стъпка за наддаване в размер на 10 % върху общата първоначална годишна тръжна наемана цена на всеки имот за който участва съответния участник в търга.

Търгът ще се проведе на 31.05.2022 година от 10:00 часа в сградата на Общинскa администрация, гр.Бойчиновци.( Заседателна зала).

 

Подробности ще намерите само на страниците на "Конкурент" - вестникът на Северозапада от 26 години.Бременна загина при зловеща катастрофа във Врачанско СНИМКИ
Обвиниха турчин за недекларирани 1 235 739 лева на границата
Култовият DJ Barter подлуди левскари на абитуриентски бал СНИМКИ
Рекорд: Над 1 тон метамфетамини иззети в Истанбул
Журналист представи първата си детска книжка в Лом
5 признака, че не общувате нормално във връзката