Събития

Започва ремонтът на общинската сграда в Мездра

  24.08.2017 13:25             
Започва ремонтът на общинската сграда в Мездра

Община Мездра започва строително-монтажните дейности за енергийно обновление на сградата на общинската администрация. Изпълнението на енергоспестяващите мерки се финансира по оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ Проектът е на обща стойност 1 154 676 лв., от които безвъзмездната финансова помощ от ЕС е 981 474 лв., а от национално съфинансиране - 173 201 лв. Ремонтът трябва да приключи до 16 март догодина.

Стартът на строително-монтажните дейности бе даден с начална пресконферениция, в която участваха кметът на града Генади Събков, Светлана Мицева, ръководител на проекта, Петя Василева, координатор, общински съветници, местни строителни фирми, медии и други заинтересовани страни.

„Община Мездра бе първата, която се газифицира, сега със средства на Оперативна програма „Региони в растеж“ ще обновим и сградата на общинската администрация, заяви инж. Събков. Сградата е строена през 1970 г., и не е ремонтирана до момента“, добави той. Целта на енергийното обновление е да се намали консумацията и разходите за енергия, както и емисиите на парникови и вредни газове в атмосферния въздух. Това ще подобри цялостно както работната среда, така и качеството на околната среда в града, подчерта инж. Събков. И добави: „В началото на моя мандат обещах да превърна нашия град и община в уютно и удобно място за живеене. Вярвам, че след приключване на проекта, ще създадем не само нова среда, но и общ дом на общинската администразия и хората от Мездра“.

Консорциум „Енергийно обновление – Мездра“ ДЗЗД с представител Янко Шумков ще реализира дейностите по проекта.

Процесът по прилагане на енергоспестяващи мерки обхваща подобряване на топлоизолацията на сградата, преработка и осъвременяване на отоплителната и електрическата  инсталации и елементи в сградата, чрез което ще се намалят загубите в системите за пренос и разпределение на енергия. Тъй като общината не е доставчик на енергия, нейната роля се свежда до намаляване на разходите на консумираната енергия в сградата и на услугите, които предоставя на населението. Ще бъде инсталирана система за битова-гореща вода, посредством соларни панели. Пo този начин общината ще даде пример за възстановяем енергиен източник.