Събития

Горивото за 5 блок вече е лизензирано от АЯР

  22.04.2024 17:22             
Горивото за 5 блок вече е лизензирано от АЯР

След подадено заявление от страна на АЕЦ „Козлодуй”, на 22 април 2024 г. Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) издаде разрешение за поетапен преход към ново ядрено гориво тип RWFA, произведено от Уестингхаус за 5 блок на атомната централа.
С издаденото от националния ядрен регулатор разрешение се определят необходимите изисквания, свързани с извършване на промени в съществуващите инструкции и документи, определящи дейностите с новото гориво, както и изисквания за периодично предоставяне на допълнителна информация за експлоатацията на горивото, съобщават от АЕЦ "Козлодуй". 
В началото на годината, на 19 януари, АЯР издаде разрешение за съхранение на касетите във възела за свежо гориво на площадката на централата. На 20 април първите касети RWFA бяха доставени в АЕЦ „Козлодуй”. Доставката включва количеството, което ще бъде заредено в реактора на блока по време на плановия годишен ремонт, планиран да започне в началото на м. май. С това на практика в атомната централа стартира 4-годишният процес на преход към новото гориво.